Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63260
Title: Ризик орієнтований підхід до вибору режимів експлуатації повітряних суден системи міської повітряної мобільності
Authors: Кажан, Катерина Іванівна
Keywords: ризик третьої сторони
міська повітряна мобільність
повітряне судно
кваліфікаційна робота
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кажан К.І. Ризик орієнтований підхід до вибору режимів експлуатації повітряних суден системи міської повітряної мобільності. – Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Цивільна безпека». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 116 с.
Abstract: Проривні технології в авіаперевезеннях приносять численні переваги, але можуть формувати додаткові ризики, які можуть уповільнювати їх впровадження як за рахунок технологічних викликів, так і через несприйняття населенням новітніх типів ПС, що будуть асоціюватися з додатковими загрозами. Це питання важливе для всіх учасників процесу перевезень (персоналу та пасажирів) та осіб, не залучених безпосередньо в процес перевезень, але таких, що можуть постраждати від можливих аварій або надзвичайних ситуацій з ПС UAM (третя сторона). У великих містах удосконалення заходів безпеки для третьої сторони, може бути складним багатокритеріальним завданням. Поточні стандарти безпеки, які обмежуються внутрішніми вимогами до безпеки експлуатації ПС, зазвичай нехтують цим аспектом. Проте практика доводить, що велика кількість операцій в авіаперевезеннях потребує додаткових заходів для захисту населення від додаткових техногенних ризиків, пов’язаних з експлуатацією новітніх типів ПС системи UAM.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 26 – Цивільна безпека, спеціальність 263 «Цивільна безпека», освітньо-професійна програма «Техногенна та промислова безпека в транспортній галузі» Керівник проекту: д.т.н., професор Третьяков Олег Вальтерович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63260
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри промислової та цивільної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом кажан_ALL.pdf4.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.