Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63170
Title: Складові елементи митної політики підприємств
Other Titles: Constituent elements of the customs policy of enterprises
Authors: Зібницький, І.Д.
Zibnytskyi, I.
Keywords: customs policy
customs risks
customs payments
declaration of goods
митна політика
митні ризики
митні платежі
декларування товарів
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Зібницький І.Д. Складові елементи митної політики підприємств // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні підходи до креативного управління економічними процесами». 13-14 квітня 2023 р. - К.: НАУ, 2023. - с. 73-75
Abstract: Сучасна митна політика підприємства має базуватись на стратегії розвитку підприємства та підходах, які використовуються підприємством щодо супроводження митного оформлення своїх товарів. Митна політика включає в себе, зокрема способи оптимізації митних платежів, зменшення ризиків при митному контролі та забезпечення відповідності митним правилам та нормам.
The modern customs policy of the enterprise should be based on the development strategy the enterprise and the approaches used by the enterprise in relation to accompanying the customs clearance of their goods. Customs policy includes, in particular, methods of optimizing customs payments, reducing customs risks control and ensuring compliance with customs rules and regulations.
Description: 1. Митний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495- 17#Text 2. Наказ Міністерства фінансів України від 06.05.2015 р. № 525 «Про затвердження Порядку застосування контрольних заходів митними органами» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-15#Text 3. Голобородько, Л.О., Миколенко, С.О., Титов, І.А. Митна політика України: сучасний стан та перспективи розвитку. Бізнес Інформ. 2019. №10. С. 54-61. 4. Офіційний сайт Державної митної служби України // https://www.customs.gov.ua/ 5. Закон України "Про митну службу" від 22.12.2016 р. № 1797-VIII // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1797-19 6. Кузьмін О.М. Сучасний стан та перспективи розвитку митної політики в Україні. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 30-33. 7. Литвин М.В. Митна політика в умовах євроінтеграції України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Т. 34. С. 133-137.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63170
Appears in Collections:Збірники матеріалів конференцій кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зібницький І.Д.pdfТези5.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.