Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62945
Title: Макет рекламно-інформаційного каталогу продукції та послуг компанії MimiSystems
Authors: Коніков, Дмитро Олексійович
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
верстка
каталог
видання
макет
дизайн
текстовий редактор
інформаційний каталог
створення
Issue Date: Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Конікова Д. О. Макет рекламно-інформаційного каталогу продукції та послуг компанії MimiSystems - Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2022. – 64 с.
Abstract: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи на тему «Макет рекламно-інформаційного каталогу продукції та послуг компанії «MimiSystems»» складає: 64 сторінки, 25 рисунків, 2 додатка, 23 використаних джерел. КАТАЛОГ, РЕКЛАМНЕ ВИДАННЯ, ІМІДЖЕВЕ ВИДАННЯ, ВИДАННЯ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ, ХАРАКТЕР ІНФОРМАЦІЇ Об’єкт дослідження – теоретичні засади створення каталогу. Предмет дослідження – макет каталогу продукції «MimiSmart». Метою роботи – визначення, обґрунтування підходів до макету та створення каталогу продукції «MimiSmart». Методи дослідження: теоретичні – аналіз, узагальнення, систематизація наукової та спеціалізованої літератури з проблеми дослідження; порівняння підходів створення каталогів; практичні – створення та друк каталогу. Технічні та програмні засоби – в дипломному проекті описано процес створення каталогу із застосуванням текстового редактора MS Word, графічного редактора Adobe Photoshop та програми для верстки Adobe InDesign. Практичне значення: результати роботи рекомендується використовувати студентам закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник кваліфікаційної роботи: к.тех.н., завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Бобарчук Олександр Антонович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62945
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2023_186_КоніковД.О.pdfКваліфікаційна робота ОС Бакалавр1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.