Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62915
Title: Комп'ютерний тренажер оператора БПЛА
Authors: Гринько, Роман Ігорович
Keywords: кваліфікаційна робота
комп'ютерний тренажер
керування
безпілотний літальний апарат (БПЛА)
моделювання
симуляція
програмне забезпечення
AR
VR
GUI
Issue Date: 22-Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гринько Р.І. Комп'ютерний тренажер оператора БПЛА. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня Бакалавр за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023 р. - 63 с.
Abstract: У зв'язку зі швидким розвитком беспілотної авіації та збільшенням обсягів її використання, особливо у військових цілях, дедалі більшої актуальності набуває питання підготовки кваліфікованих операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Одним із основних етапів підготовки таких операторів є тренування навичок управління БПЛА на комп'ютерному тренажері. Метою даної дипломної роботи є розробка комп'ютерного тренажера для оператора БПЛА з метою підвищення ефективності та якості тренування. Для досягнення цієї мети передбачено вирішення наступних завдань: аналіз існуючих систем комп'ютерного тренування для операторів БПЛА; розробка програмного забезпечення для тренажера; вивчення ефективності та результативності тренажера в процесі тренування операторів БПЛА. В результаті дослідження має бути створений комп'ютерний тренажер для оператора БПЛА, який забезпечить якість та ефективність тренування навичок управління БПЛА на рівні вимог, що ставляться до сучасних систем тренування. Робота включає вивчення сучасних тренажерів, таких як DJI Flight Simulator, аналіз їх можливостей, порівняння їх з власним розробленим тренажером та чи є відповідність сучасним вимогам та стандартів безпеки. Робота також повинна дати поштовх до вивчення та розробку майбутнього інноваційного продукту, який може стати важливим кроком у підготовці операторів БПЛА та забезпечити безпечні та ефективні умови їх роботи. Окрім цього, робота має на меті зануритися в світ симуляторів і розуміння їх функціонування. Шляхом розробки цього тренажера на основі мови програмування Python, отримаю практичні навички в розробці комп'ютерних програм для симуляції реальних процесів. Результатами проведеного дослідження, розробки та аналізу проєкту повинні підтвердити можливість успішного створення комп'ютерного тренажера для операторів БПЛА. Отримані навички в процесі розробки цього проєкту виявляють потенціал для їх використання в подальших дослідженнях та розробках симуляторів та тренажерів для різних областей. Загалом, ця робота сприяє розумінню принципів функціонування та розробки комп'ютерних тренажерів, а також підкреслює важливість тренування операторів БПЛА для забезпечення безпеки та ефективності їх роботи. Цей проєкт є початковим кроком в напрямку розробки більш складних та реалістичних тренажерів, які в подальшому можуть мати велике значення в навчанні та підготовці операторів БПЛА.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од " Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету". Керівник роботи: к.т.н., доцент кафедри аерокосмічних систем управління , Безкоровайний Юрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62915
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_151_2023_Гринько_Роман_Ігорович.pdfкваліфікаційна робота з пояснювальною запискою548.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.