Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62868
Title: Математична модель біологічного очищення стічних вод
Other Titles: Mathematical model of biological wastewater treatment
Authors: Репета, Віктор Кузьмич
Павлюх, Леся Іванівна
Шаманський, Сергій Йосипович
Repeta, Viktor
Pavliukh, Lesia
Shamanskyi, Sergii
Keywords: математична модель mathematical model
система нелінійних диференціальних рівнянь
евглена грацільна
трофічна функція
концентрація мікроводоростей
концентрація домішок
mathematical model
the system of nonlinear differential equations
Euglena gracilis
trophic function
concentration of microalgae
concentration of impurities
Issue Date: 2023
Publisher: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Citation: Репета В.К., Павлюх Л.І., Шаманський С.Й. Математична модель біологічного очищення стічних вод // Дев’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, 11–12 жовтня 2023 року..- К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2023, С. 52-53.
Abstract: Проблема очищення стічних вод від шкідливих домішок у наш час набуває все більшої актуальності. В останні десятиліття все частіше для цього використовують біологічний ресурс, зокрема мікроводорості. У цій роботі запропоновано математичну модель замкненої водної системи типу «споживач – ресурс», у якій ресурсом є шкідливі фосфорні та азотні домішки, а споживачем – мікроводорості Euglena gracilis.
The problem of cleaning wastewater from harmful impurities is becoming more and more relevant nowadays. In recent decades, biological resources, in particular microalgae, have been increasingly used for this purpose. This paper proposes a mathematical model of a closed water system of the "consumer-resource" type, in which the resource is harmful phosphorus and nitrogen impurities, and the consumer is microalgae Euglena gracilis.
Description: 1. Viktor Repeta, Lesia Pavliukh, Sergii Shamanskyi. (2023). Mathematical Model of Biogenic Elements and Microalgae Interaction in Wastewater/ ХVІ міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023», 18-20 квітня 2023 року. Київ: НАУ. С.15.27-15.31.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62868
Appears in Collections:Тези наукових конференцій кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RePaSha_MatMod_Avia-2023.pdfтези доповіді863.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.