Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62733
Title: Управління живучістю телекомунікаційної мережі за умов невизначеності впливу дестабілізуючих факторів
Authors: Швець, Іван
Keywords: трафк
мова
фактор
стистема
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Швець І.П. Управління живучістю телекомунікаційної мережі за умов невизначеності впливу дестабілізуючих факторів / І.П. Швець // Комп’ютерні системи та мережні технології : ХІІІ Міжнар. науково-практ. конф. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 159–169.
Abstract: Основний принцип роботи нових мереж (так званих Future Networks) – множинний доступ з часовим розділенням каналів. Якщо раніше в традиційних телекомунікаційних мережах циркулював виключно мовний трафік, а телеграфні та телетайпні повідомлення передавалися по окремим лініям зв'язку, то в сучасних телекомунікаційних мережах циркулює змішаний трафік: Triple Play (мова – відео – дані) або Quadruple Play (мова – відео – дані – мобільні абоненти). У зв’язку із тенденцією інтенсивного застосування обчислювальної техніки та автоматизованих систем обробки інформації, особливої актуальності набуває проблема забезпечення її безпеки для ефективного передавання інформації по телекомунікаційним мережам нових поколінь. Задача оцінювання живучості інформаційно-комунікаційних систем та мереж, зокрема, телекомунікаційних мереж нових поколінь є актуальною. Більш того, нагальність цієї задачі з плином часу тільки зростатиме.
Description: ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 1. Kreher R. (2006). UMTS Performance Measurement: A Practical Guide to KPIs for the UTRAN Environment. – John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, of Computational Statistics: Concepts and Methods (2nd Ed.), Springer- Southern Gate, Chichester, 227 pp. 2. Gentle J. E., Härdle W. K., Mori Y. (Eds.) (2012). Handbook Verlag Berlin Heidelberg, 2012. – 1192 pp. 3. Deb A. Control systems analysis and identification / CRC Press, 2018. – 364 p. 4. Afifi A. (1979) Statistical Analysis, Second Edition: A Computer Oriented Approach 2nd Edition /A. A. Afifi, S. P. Azen. - Academic Press; 2 ed. – 442 pp.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62733
Appears in Collections:Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Швець І.П..pdf182.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.