Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62725
Title: Розробка методики вибору складу профілю протидії загрозам на основі аналізу вірогідності їх реалізації
Authors: Потенко, Олександр
Keywords: захист
система
експертиза
задача
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: О.С.Потенко Розробка методики вибору складу профілю протидії загрозам на основі аналізу вірогідності їх реалізації / О.С.Потенко // Комп’ютерні системи та мережні технології : ХІІІ Міжнар. науково-практ. конф. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 133–134.
Abstract: Проблема інформаційної безпеки в інформаційнотелекомунікаційних системах (ІТС), та побудови комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) останнім часом привертає все більш серйозну увагу з боку фахівців, особливо, якщо таку систему використано на об’єктах критичної інфраструктури. Комплексна система захисту інформації – це сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, програмно-апаратних засобів, які забезпечують захист інформації в ІТС. Необхідність створення КСЗІ в ІТС регламентується законодавством України. Оцінити наявність послуг безпеки в комп'ютерній системі дозволяють функціональні критерії, а критерії гарантій дозволяють оцінити коректність реалізації послуг. Щоб задовольняти певним вимогам захищеності інформації, яка обробляється в ІТС, комплекс засобів захисту (КЗЗ) обчислювальної системи повинен відповідати профілю захищеності, що являє собою перелік мінімально необхідних рівнів послуг.
Description: ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 1. Richard E. Bellman. Dynamic Programming. - Princeton University Press, 2010. – 392 p.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62725
Appears in Collections:Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Потенко О.С..pdf86.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.