Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62722
Title: Системи захисту конфіденційної інформації
Authors: Німченко, Тетяна
Мелешко, Тетяна
Моржова, Людмила
Keywords: безпека
ресурс
система
завдання
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Німченко Т.В. Системи захисту конфіденційної інформації / Т.В. Німченко, Т.В. Мелешко, Л.І. Моржова // Комп’ютерні системи та мережні технології : ХІІІ Міжнар. науково-практ. конф. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 127–128.
Abstract: На сьогодні інформація є найціннішим ресурсом. Тому перед організаціями та підприємствами гостро постає завдання збереження інформації, у тому числі відомостей, що становлять комерційну або державну таємницю [1]. Ефективність бізнесу в багатьох випадках залежить від збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації. В даний час однією з найбільш актуальних загроз у сфері інформаційної безпеки є витік конфіденційних даних від несанкціонованих дій користувачів
Description: ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 1.ohttps://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/d8e24930571c0d91476be247 343bb902.pdf 2.ohttps://ua.ikmj.com/isms-access-control/ 3.ohttp://integritysys.com.ua/security/dlp/ 4. О.В. Богуславський, Д.А. Кирилюк. DLP системи як засіб виявлення інсайдера. Міжнародна науково-практична конференція Інформаційні технології та взаємодії. – 2018. – С. 249.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62722
Appears in Collections:Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Німченко Т.В., Мелешко Т.В., Моржова Л.І..pdf102.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.