Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62564
Title: Відпускові виплати: розрахунок, фінансовий облік та відображення у звітності
Authors: Бондаренко, Ольга Михайлівна
Гармаш, Анастасія Володимирівна
Keywords: відпускові виплат
звітність
фінансовий результат
фінансовий облік
виплати
облік
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондаренко О.М., Гармаш А.В. Відпускові виплати: розрахунок, фінансовий облік та відображення у звітності // Матеріали XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика». – К.: НАУ, 2023. – С.17-19.
Abstract: Кожний громадянин України згідно з нормами трудового законодавства має право на працю та відпочинок. Своє право на відпочинок громадяни реалізують шляхом отримання різних видів оплачуваних відпусток. При цьому процес обліку відпусткових виплат є доволі складним та трудомістким, які для працівників відділу кадрів, так і для бухгалтерів. Від своєчасності і правильності проведених розрахунків відпусткових виплат та наведених в обліку даних залежить не тільки загальний дохід працівника, а й розмір сплачених підприємством податків, страхових внесків, відображених у звітності витрат та фінансового результату діяльності суб’єкта господарювання.
Description: 1. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення:24.11.2023). 2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV. URL: http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 24.11.2023). 3. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 24.11.2023). 4. Долга І. Надаємо відпустку: документальне оформлення. Платник єдиного податку. 2018. №19. URL: https://ibuhgalter.net/material/431/9265(датазвернення:24.11.2023) 5. Економіка, управління та адміністрування в координатах сталого розвитку. Riga:“Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Еdited by Serhii Smerichevskyi, Tetiana Kosova. 2021. Антипенко Н.В., Жам О.Ю., Рибак О.М. Активізація страхового ринку України в умовах євроінтеграції. Р. 273-289. З грифом «Рекомендовано Вченою радою НАУ». Протокол № 12 від 20.12.2021
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62564
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17 Бондаренко,Гармаш.pdfТези1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.