Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62563
Title: Облік формування власного капіталу акціонерних товариств: національний та міжнародний досвід
Authors: Афанас’єва, Інна Іванівна
Іванова, А. В.
Keywords: акціонерне товариство
вітчизняне підприємство
власний капітал
іноземне підприємство
облік
прибуток
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Афанас’єва І.І.,Іванова А.В. Облік формування власного капіталу акціонерних товариств: національний та міжнародний досвід // Матеріали XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика ». – К.: НАУ, 2023. – С.29-31.
Abstract: Облік власного капіталу є важливою частиною управління підприємством, оскільки цей капітал являє собою основне джерело фінансування та фундамент для прийняття стратегічних управлінських рішень. Достовірна інформація про усі складові власного капіталу, яку надає якісно організована система бухгалтерського обліку, сприяє адекватному розумінню фінансового стану компанії та визначає зміни в структурі капіталу.Такий облік є ключовим інструментом забезпечення фінансової стабільності та ефективності підприємницької діяльності.
Description: 1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73 (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17 2. Про акціонерні товариства: Закон України від 27 липня 2022 р. №2465-ІХ (зі змінами і доповненнями). Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями). Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/996-14#Text 4. Іщенко Я. П., Галайда Л. В. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства: стаття. URL:http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/1/39.pdf (дата звернення: 11.11.2023). 5. Любар О. О. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу: стаття. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/101.pdf (дата звернення: 11.11.2023). 6. Мельник Т. Г., Димніч В. В. Особливості обліку власного капіталу в акціонерних товариствах: стаття. URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5029/4935 (дата звернення 11.11.2023). 7. Сопко В. В., Панченкова Ю. В. Власний капітал акціонерних товариств: особливості визначення та обліку: стаття. URL:file:///C:/Users/HP/Downloads/vlasniy-kapital-aktsionernih-tovaristvosoblivosti viznachennya-ta-obliku.pdf (дата звернення: 11.11.20
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62563
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29 Іванова., Афанас’єва,.pdfТези1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.