Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62274
Title: Охорона, відтворення та рекреаційне використання природних комплексів національного природного парку «Голосіївський»
Authors: Христич, Євген Анатолійович
Keywords: кваліфікаційна робота
національний природний парк
рекреаційне використання
флора
фауна
антропогенне навантаження
природні комплекси парку
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Христич Є.А. Охорона, відтворення та рекреаційне використання природних комплексів національного природного парку «Голосіївський». – Кваліфікаційна (дипломна) робота випускника освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 86 с.
Abstract: Кваліфікаційна роботи присвячена вивченню сучасного стану природних комплексів національного природного парку «Голосіївський». Впливу антропогенних чинників на біоту як єдиного цілого природоохоронного об’єкту. Заходам, щодо охорони, відтворення та збереження біорізноманіття на природоохоронних територіях та рекреаційного використання природних комплексів Парку. Встановлено що до негативних чинників, що визначають специфіку життя міського населення, можуть бути віднесені: забруднення повітря, води і ґрунтів, віддаленість від природних озеленених районів, перенаселення, шум і багато інших. Рекреація розглядається як сфера реалізації прав і потреб людини в системі його життєзабезпечення, як специфічний сектор національної економіки, як невід'ємна складова соціально-економічної політики держави і регіонів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: доцент, к.ф.-м.н. Гай Анжела Євгенівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62274
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота 2023_Христич (2).pdfКваліфікаційна_робота3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.