Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62273
Title: Дистанційна оцінка температури земної поверхні та концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері в контексті зміни клімату (на прикладі Кіровоградської області)
Authors: Тимчишин, Максим Анатолійович
Keywords: кваліфікаційна робота
зміна клімату
температура поверхні землі
діоксид азоту
метан
монооксид вуглецю
Google Earth Engine
ArcGis
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Тимчишин М.А. Дистанційна оцінка температури земної поверхні та концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері в контексті зміни клімату (на прикладі Кіровоградської області). – Кваліфікаційна (дипломна) робота випускника освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 105 с.
Abstract: Кваліфікаційна роботи присвячена вивченню та огляду тематики температури земної поверхні та концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері в контексті зміни клімату (на прикладі Кіровоградської області) з використанням дистанційних методів досліджень. Досліджено фізико-географічну характеристику Кіровоградської області. Проведено оцінку температури земної поверхні та визначено концентрації забруднюючих речовин в атмосфері в контексті зміни клімату. Встановлено максимальні та мінімальні середні температури земної поверхні в період з 2002-2022 рік. Визначено вміст діоксиду азоту, метану та монооксиду вуглецю в приземній атмосфері Кіровоградської області.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: професор, доктор техн. наук, Дудар Тамара Вікторівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62273
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тимчишин_М_А_ЕК_201м_Дипломна_робота.pdfКваліфікаційна_робота3.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.