Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62272
Title: Оцінка здатності порушених під дією нафтопродуктів ґрунтів до самовідновлення
Authors: Стоцький, Михайло Миколайович
Keywords: кваліфікаційна робота
нафтозабруднений ґрунт
самовідновлення ґрунту
авіаційне паливо
нафтопродукти
біотестування
забруднювач
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Стоцький М.М. Оцінка здатності порушених під дією нафтопродуктів ґрунтів до самовідновлення. – Кваліфікаційна (дипломна) робота випускника освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 66 с.
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена аналізу проблеми впливу на навколишнє середовище аеропортів, оцінці та аналізу впливу нафтопродуктів на екологічний стан ґрунту на території авіапідприємств. Здійснено експериментальне дослідження здатності ґрунту, забрудненого нафтопродуктами, до самовідновлення. На основі аналізу отриманих результатів зроблено висновок про зростання фітотоксичності ґрунту, забрудненого авіаційним паливом.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: доцент, к.т.н. Черняк Лариса Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62272
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська_Стоцький_17.12.2023.pdfКваліфікаційна_робота2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.