Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62264
Title: Оцінка екологічної безпеки рекреаційних територій міста Києва методом ліхеноіндикації (на прикладі Сирецького парку і Кирилівського гаю)
Authors: Колісник, Таїсія Миколаївна
Keywords: кваліфікаційна робота
атмосферне повітря
забруднення повітря
біоіндикація
моніторинг
логічні методи спостереження
ліхеноіндикація
лишайники
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Колісник Т.М. Оцінка екологічної безпеки рекреаційних територій міста Києва методом ліхеноіндикації (на прикладі Сирецького парку і Кирилівського гаю). – Кваліфікаційна (дипломна) робота випускника освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 110 с.
Abstract: Досліджено рекреаційну територію Кирилівського гаю та Сирецького парку. Встановлено, що на досліджуваній території, є перевищення ГДК шкідливих речовин в повітрі. Особливо ситуація біля автотраси, має найбільший вплив шкідливих викидів в атмосферу, це показують результати дослідження. Метою роботи є встановити оцінку рівня забруднення повітря на обраній рекреаційній території (Сирецького парку та Кирилівського гаю). Методи дослідження: дослідження та спостереження, науковий аналіз літературних джеред, компонування та узагальнення отриманих даних з спостережень, їх аналіз.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: проф., каф., екології. док. техн. наук, ст., досл., Ольховик Юрій Олександрович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62264
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська Колісник 12.2023.pdfКваліфікаційна_робота2.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.