Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62262
Title: Екологічні аспекти конверсії парникових газів на прикладі фотокаталізу СО2
Authors: Дейнека, Каріна Сергіївна
Keywords: кваліфікаційна робота
декарбонізація
фотокаталіз
парникові гази
зміна клімату
вуглецевий слід
каталізатори
органічні речовини
вуглецевий цикл
екологічна стійкість
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дейнека К.С. Екологічні аспекти конверсії парникових газів на прикладі фотокаталізу СО2. – Кваліфікаційна (дипломна) робота випускника освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 74 с.
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена вивченню екологічних впливів фотокаталізу СО2 як методу конверсії парникових газів. Аналізуються сучасні підходи до використання каталізаторів у процесі фотокаталізу та їхні можливість утворення організних продуктів за участі вуглекислого газу. Робота висвітлює ефективність цього процесу з екологічної перспективи та його потенційне впровадження для зменшення викидів парникових газів, сприяючи покращенню стану довкілля та розвитку сталої промисловості. Визначено, що ефективність фотокаталізу у конверсії CO2 може варіюватися в залежності від багатьох факторів, таких як тип каталізатора, умови реакції та сама структура каталізатора. Деякі дослідження показують високий потенціал ефективності фотокаталізу в конверсії CO2 до органічних речовин, однак існує необхідність удосконалення процесів для досягнення більшої продуктивності та вищої конверсії CO2
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: д.т.н., проф. Тихенко Оксана Миколаївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62262
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом.pdfКваліфікаційна_робота1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.