Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62238
Title: Інформаційна система управління персоналом
Authors: Першко, Руслан Анатолійович
Keywords: дипломна робота
управління
система
персонал
база даних
модуль
авторизація
тестування
Issue Date: 31-Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Першко Р. А. Інформаційна система управління персоналом. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності «Комп’ютерні науки», «Інформаційні управляючі системи та технології». - Київ, 2023. – 95 с.
Abstract: Ефективне управління персоналом є запорукою успішної діяльності будь-якої організації. Адже саме працівники, їх знання, вміння та мотивація визначають результативність роботи компанії. У сучасних умовах гострої конкуренції компанії змушені постійно оптимізувати бізнес процеси для підвищення ефективності. Одним з напрямків оптимізації є впровадження інформаційних технологій в управління персоналом. Автоматизація HR-процесів за допомогою інформаційних систем дозволяє суттєво підвищити продуктивність праці в цій сфері. Рутинні та трудомісткі операції (ведення кадрових документів, розрахунок зарплати, пошук кандидатів тощо) виконуються швидше і з меншою кількістю помилок. Вивільняється час фахівців з персоналу для вирішення більш складних стратегічних завдань. Системи дозволяють формувати різноманітну аналітику в розрізі показників ефективності персоналу, що є основою для прийняття управлінських рішень. Разом з тим, більшість готових систем не враховують специфіку конкретної організації, її структуру, бізнес-процеси, корпоративну культуру. Це ускладнює їх впровадження і знижує ефективність. Тому на сьогодні є актуальною розробка власних корпоративних систем управління персоналом, які максимально відповідають потребам і особливостям організації. Отже, тема дослідження є надзвичайно актуальною в умовах інформатизації та оптимізації бізнес-процесів в організаціях. Розробка інформаційної системи управління персоналом дозволить автоматизувати рутинні операції, підвищити продуктивність HR-фахівців, отримати якісну аналітику для прийняття управлінських рішень.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» Керівник проекту: доцент, кандидат технічних наук, Колісник Олена Василівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62238
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКНТ_2023_122_Першко Р.А.pdfДипломна робота магістра3.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.