Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62237
Title: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків підприємства з покупцями та замовниками
Authors: Філімонової, Світлана Володимирівна
Keywords: організація
методика
облік
розрахунки
підприємство
дипломна робота
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Філімонової С.В. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків підприємства з покупцями та замовниками – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Облік і аудит». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 125 с.
Abstract: У процесі своєї господарської діяльності підприємство вступає в розрахункові взаємовідносини з юридичними та фізичними особами. Усі вони мають найменування – контрагенти. В одних представників підприємство купує продукцію (товари, роботи, послуги), їх називають постачальниками, іншим, навпаки, підприємства реалізують свою продукцію (товари, роботи, послуги) – це покупці та замовники.У даному аспекті особливого значення набуває правильна організація обліку розрахунків з покупцями та замовниками. Формою прояву економічного аспекту розрахунків з покупцями є прибуток від продажу товарів і збиток по сумнівних боргах, бухгалтерського аспекту – виручка від реалізації та дебіторська заборгованість, податкового аспекту – податковий кредит і податок на прибуток.Проведено ґрунтовний аналіз досліджень та здійснено систематизацію поглядів вчених і практиків з питань обліку та аналізу розрахунків з покупцями і замовниками, таких як: Лахтіонова Л. А. [14], Попович О. В. [23], Косова Т. Д. [10], Костюнік О. В. [11], Скрипник С. В. [42] та інші.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Магістр», галузь знань:07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і аудит». Керівник проекту: к.е.н., доцент кафедри Оксана Попович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62237
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Філімонова С.В. _2023.pdfДипломна робота6.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.