Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62235
Title: Організація і методика обліку, контролю і аналізу довгострокових фінансових інвестицій
Authors: Бурдейна, Юлія Ігорівна
Keywords: організація
бухгатерський облік
фінансові інвестиції
контроль
методика
дипломна робота
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бурдейна Ю.І. Організація і методика обліку, контролю і аналізу довгострокових фінансових інвестицій – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Облік і аудит». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 101 с.
Abstract: Цілеспрямований рух України в ЄС, важливість модернізації виробничого процесу на випуск конкурентоспроможної продукції зумовлює здійснення значних інвестицій. Безумовною вимогою втілення у економіку країни нових форм підприємництва, що ґрунтуються на приватній власності, акціонерному капіталі, є формування ефективного механізму реалізації фінансового інвестування. Об’єднання капіталів, залучення фінансових ресурсів іноземних інвесторів для впровадження економічних перетворень у нашій державі може існувати лише за умов абсолютної довіри та співпраці між сторонами інвестиційного процесу, забезпечення цих учасників достовірною обліковою інформацією.Використання практичного досвіду іноземних країн щодо методичних підходів до обліку фінансових інвестицій передбачає певну адаптацію до особливостей формування фінансових інвестицій в Україні. Проблематика вибору об’єктів формування ефективного інвестиційного портфеля зумовлюють пошук дієвих аналітичних процедур як складових економічних даних.До розробки теорії та методики обліку, аналізу та контролю фінансових інвестицій зробили ґрунтовний вклад багато вчених, таких як: Л.К. Сук, М.І. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, А.Г. Коваленко, В.С. Здреник, Я.Д. Крупка, А.В. Махота, А.А. Пересада, В.В. Сопко, В.Р. Шевчук та інші. Проте, незважаючи на значну кількість наукових публікацій щодо обліку, аналізу та контролю інвестицій, є питання, які потребують подальшого дослідження. Серед зарубіжних науковців, які займалися проблемами інвестицій, необхідно відзначити Х. Андерсона, Дж. Блейка, В.В. Бочарова, Глен А. Велша, М.Ф. Ван Бреда, Л. Гітмана, Е.С. Хендріксена, У. Шарпа. В умовах ринкової економіки актуальності набувають питання аналізу фінансових інвестицій як підґрунтя прийняття раціональних управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності. Заслуговує уваги розробка аналітичних моделей та визначення методичних підходів щодо ефективності і затратності реалізації можливих фінансових інвестицій, що сприятиме знаходженню оптимального співвідношення інтересів і прагнень СГ та економічної реальності, які можуть розходитися між собою.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Магістр», галузь знань:07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і аудит». Керівник проекту:д.е.н., професор Ніна Овсюк
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62235
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бурдейна Ю.І._2023.pdfДипломна робота4.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.