Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62228
Title: Розробка стратегії оптимізації ресурсів як фактор підвищення конкурентоспроможності
Other Titles: Development of a resource optimization strategy as a factor in increasing competitiveness
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Biliavskyi, Valentyn Mikolayevich
Keywords: стратегічне управління
оптимізація ресурсів
стратегія
підвищення ефективності
strategic management
optimization of resources
strategy
increasing efficiency
Issue Date: 22-Nov-2023
Publisher: Державний університет інфраструктури та технологій
Citation: Білявський В.М. Розробка стратегії оптимізації ресурсів як фактор підвищення конкурентоспроможності // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці : ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 листопада 2023 р. Київ : Державний університет інфраструктури та технологій, 2023. С. 551–553.
Abstract: Реалізація концепції стратегічного управління підприємством можлива лише за умови, коли підприємство є стратегічно орієнтованою. Стратегічно орієнтоване підприємство – це таке підприємство, в якому працівники мають стратегічне мислення, застосовують підсистему стратегічного планування, що в перспективі дає змогу розробляти й використовувати інтегровану підсистему стратегічного планування.
Implementation of the concept of strategic enterprise management is possible only if the enterprise is strategically oriented. A strategically oriented enterprise is an enterprise in which employees have a strategic mindset and use a strategic planning subsystem, which in the long term makes it possible to develop and use an integrated strategic planning subsystem.
Description: 1. Білявська Ю.В., Білявський В.М. Управління талантами в епоху глобальної нестабільності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2022. Вип. 52. С. 68–74. 2. Biliavska, Yu., Mykytenko, N., Romat, Ye., & Biliavskyi, V. (2023). Category management: Industry vs trade. Scientific Horizons, 26 (1), 129–150.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62228
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hybrid-threats-23-11-2023-551-553.pdfТези, подані у видавництво686.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.