Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62223
Title: CRM система для сервісного центру повірки лічильників газу
Authors: Величко, Данило Павлович
Keywords: дипломна робота
додаток для документообігу
база даних
інтеграція додатку
WEB Components
YII2
Salesforce
Heroku Connect
Issue Date: 31-Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Величко Д. П. CRM система для сервісного центру повірки лічильників газу. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності «Комп’ютерні науки», «Інформаційні управляючі системи та технології». - Київ, 2023. – 107 с.
Abstract: У даній кваліфікаційній роботі було розроблено програмний продукт для спрощення документообігу, перевірки поточного статусу повірки лічильників газу та нотифікації центрів повірки щодо працездатності лічильника. Кожне регіональне газове об’єднання має власні центри повірки газових лічильників, які мають досить комплексний, розгалужений на кілька етапів, принцип роботи, який ускладняються тим, що кількість газових лічильників, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці, а також повірці після ремонту постійно збільшується. Саме тому постає питання розробки масштабованої програмної системи, яка б автоматизувала даний процес, а також забезпечила б конфіденційність збережених даних, давала можливість поділяти користувачів як територіально, так і за ієрархічним принципом компанії задля цього. Сучасні програмні рішення мають відповідати певним стандартизованим критеріям, щоб підтримувати працездатність інформаційної системи на стабільному рівні, а також для можливості додавання нового функціоналу до системи для врахування зростаючих потреб користувачів у майбутньому. Під час розробки проекту, основну увагу було приділено на подальшу масштабованість продукту та можливість його інтеграції з зовнішніми системами. Як результат, такий підхід дозволив створити швидкий та ефективний інтерфейс користувача, який може бути розгорнутим на сервері та інтегрованим в інші зовнішні системи, які б мали можливість розширити функціонал продукту. Таким чином, основні дослідження даної роботи стосувалися аналізу та вивчення існуючих підходів для вирішення питань, пов’язаних зі здатністю розширюватися новим функціоналом та інтегруватися з більшими системами, які б дали можливість використовувати їхні переваги користувачам. Важливим для доменної області було створення системи поділу користувачів за певними критеріями, а також можливості надавати адміністраторам продукту гнучку панель керування користувачами на своєму територіальному рівні. Також ця робота дозволила експериментально дослідити особливості використання хмарної платформи Salesforce, та її платформи Community Cloud, технології Visualforce для імплементації веб-додатку документообігу, створити набір автоматизованих тестів для перевірки повноти покриття системою бізнес-вимог предметної області. Головною особливістю програмного рішення є те, що кожний користувач системи має певний набір дозволів як на рівні поширення записів, так і на рівні можливих дій з ними, в залежності від своєї територіальної та ієрархічної приналежності. Практична значимість системи полягає в тому, що кожний з етапів головного процесу став автоматизованим елементом системи документообігу та має змогу бути налаштованим відповідно як до персональних, так і корпоративних вимог кожної окремої організації міжрайонного управління з експлуатації газового господарства (МРУЕГГ). Розроблене програмне рішення дозволяє вносити інформацію про газові лічильники, їхні технічні характеристики, стежити за результатами та статусом виконання повірки, що призводить до внутрішньої структуризації та стандартизації основних бізнес-процесів центрів повірок, а також до більш ефективного використання робочого часу робітників компанії. Головний функціоналу додатку полягає в тому, що користувач має можливість створювати, зберігати, редагувати інформацію щодо самих газових лічильників, так і до статусів їхньої повірок, коментарів щодо обслуговування, проведення ремонтних робіт, а також у територіальному та ієрархічному поділ робітників, який визначає персональний функціонал системи для того, щоб кожний з працівників відповідав лише за конкретно визначений етап головного процесу на певній з локацій компанії. Результатом виконаної роботи є програмний продукт, основна функціональність якого покриває головні вимоги роботи центру повірки газових лічильників й, у разі появи нових бізнес критеріїв, здатен бути розширеним новим функціоналом для поліпшення користувацького досвіду роботи з ним.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» Керівник проекту: професор, доктор технічних наук, Савченко Аліна Станіславівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62223
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКНТ_2023_122_Величко Д.П..pdfДипломна робота магістра3.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.