Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62206
Title: Основи виконання польотів ПС
Other Titles: Fundamentals of aircraft flight performance
Authors: Разумова, Катерина
Трюхан, Олег
Razumova, Kateryna
Tryukhan, Oleh
Keywords: основа
виконання
польот
повітря
fundamental
flight
performance
air
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Основи виконання польотів ПС: методичні рекомендації до виконання курсового проекту для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» / уклад: К.М. Разумова, О.М. Трюхан – Київ: НАУ, 2023. – 41 с.
Abstract: Наведено методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Основи виконання польотів ПС». Викладено вимоги до змісту курсового проекту, його оформлення, порядок захисту, критерії оцінювання, описано послідовність виконання,. Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 275 «Транспортні технології» (на повітряному транспорті) спеціалізації 275.04 «Транспортні технології» (на повітряному транспорті) освітньо-професійної програми «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»
Methodological recommendations for the implementation of the coursework are given project on the educational discipline "Fundamentals of Aircraft Flight". The requirements for the content of the course project, its design, the order of protection, evaluation criteria, the sequence is described implementation,. For students of higher education of the "Bachelor" OS, specialty 275 "Transport technologies" (air transport) specialization 275.04 "Transport technologies" (on air transport) of the educational and professional program "Airline escort passenger transportation"
Description: 1. Повітряний кодекс України: Закон України від 19 травня 2011року № 3393-VI.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3393-17. 10. 2. Правила використання повітряного простору України: Наказ Державної авіаційної служби України від 11 травня 2018року №430/210. Вилучено з ttps://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z1056. 3. Загальні правила польотів у повітряному просторі України: Наказ Державної авіаційної служби України від 06.02.2017 № 66/73. 4. Прийнятні методи відповідності (АМС) та інструктивний матеріал (GM), що роз’яснюють положення Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації»: Наказ Державної авіаційної служби України від 12.03. 2018 р. № 220. 5. Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційні правила України, частина 85, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 25.03.2002 N 199 . 6. Виконання польотів повітряних суден. - Канада, Монреаль, ICAO, DOC 8168. 2006 г., -385 с. 7. Правила ведення радіотелефонного зв'язку та фразеологія радіообміну в повітряному просторі України. Наказ Міністерства транспорту України 10.06.2004 N 486 8. Метеорологічне обслуговування цивільної авіації. Наказ Державної авіаційної служби України № 166 від 09.03.2017 р. 9. Керівництво по управлінню безпекою польотів. -Канада, Монреаль. IKAO Doc 9859. 10.Трюхан О.М. Аеродинаміка та динаміка польоту транспортних літаків. Навчальний посібник. –К.: НАУ. 2018. 140 с
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62206
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод реком. КУРС ПРОЕКТ.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.