Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62173
Title: Начально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Реконструкція будівель та споруд аеропортів" (192)
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline «Reconstruction of airport buildings and structures» (192)
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Agieieva Galyna
Keywords: авіаційний транспорт
інфраструктура
будівлі
споруди
технологічні процеси
технологічні зв’язки
просторова організація
реконструкція
архітектурно-просторова організація
аеропорт
aviation transport
infrastructure
buildings
structures
technological processes
technological connections
spatial organization
architectural and spatial organization
reconstruction
airports
Issue Date: 19-Dec-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Курс спрямований на поглиблення теоретичних знань та формування практичних навичок систематизації інформації та розроблення основних принципів та перспектив розвитку аеропортів, зокрема реконструкції складових їх забудови.
The course is aimed at deepening theoretical knowledge and forming practical skills of information systematization and development of the main principles and perspectives of airport development, in particular, reconstruction of their building components.
Description: Навчальна дисципліна «Реконструкція будівель та споруд аеропортів» є однією з вибіркових компонент, які формують цикл дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62173
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_РБСА_силабус-192-24-25.pdfсилабус191.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.