Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62128
Title: Digital gyromagnetic compass
Other Titles: Цифровий гіромагнітний компас
Authors: Hlibov, Vladyslav Hlibovich
Глібов, Владислав Глібович
Keywords: qualification work
digital gyromagnetic compass
gyroscopic sensor
magnetic sensor
calibration
software
кваліфікаційна робота
цифровий гіромагнітний компас
гіроскопічний датчик
магнітний датчик
калібрування
програмне забезпечення
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Hlibov V. H. Digital gyromagnetic compass. – Thesis for a master degree in "Automation and computer-integrated technologies" – National Aviation University, Kyiv, 2023, 92 p.
Abstract: Due to the rapid development of technology and the growing need for high precision navigation solutions, gyromagnetic compasses used to determine direction in space are attracting growing interest among scientists and engineers. In response to this need for accurate and high-speed direction finding devices, the relevance of research in the field of digital gyromagnetic compasses is becoming undeniable. Modern analog gyromagnetic compasses, despite their important functions, are limited in accuracy and speed of response to changing conditions. This necessitates the revision and improvement of these devices using new, more advanced technologies. Based on the above, the qualification work is aimed at studying, developing and implementing a digital gyromagnetic compass as an advanced and effective tool for measuring direction in space. A review of the current state of technical development indicates the need to move from traditional analog gyromagnetic compasses to digital analogs. The advantages of the latter are higher accuracy, stability in different conditions and the ability to process data quickly, which makes them more attractive for a wide range of applications - from navigation and aviation to research in science. Thus, consideration of the relevance of the topic puts into context the need to develop digital gyromagnetic compasses and sets the stage for further research and development aimed at improving and expanding the capabilities of these navigation devices.
У зв’язку зі швидким розвитком технологій і зростаючою потребою у високоточних навігаційних рішеннях, гіромагнітні компаси, які використовуються для визначення напрямку в космосі, викликають все більший інтерес серед науковців та інженерів. У відповідь на цю потребу в точних і високошвидкісних пристроях пеленгації актуальність досліджень у галузі цифрових гіромагнітних компасів стає незаперечною. Сучасні аналогові гіромагнітні компаси, незважаючи на їх важливі функції, мають обмежену точність і швидкість реакції на зміну умов. Це зумовлює необхідність доопрацювання та вдосконалення цих пристроїв з використанням нових, більш прогресивних технологій. Виходячи з вищевикладеного, кваліфікаційна робота спрямована на вивчення, розробку та впровадження цифрового гіромагнітного компаса як прогресивного та ефективного засобу вимірювання напрямку в просторі. Огляд сучасного стану технічного розвитку свідчить про необхідність переходу від традиційних аналогових гіромагнітних компасів до цифрових аналогів. Перевагами останніх є більш висока точність, стабільність у різних умовах і можливість швидкої обробки даних, що робить їх більш привабливими для широкого спектру застосувань – від навігації та авіації до досліджень у науці. Таким чином, розгляд актуальності теми ставить у контекст необхідність розробки цифрових гіромагнітних компасів і закладає основу для подальших досліджень і розробок, спрямованих на вдосконалення та розширення можливостей цих навігаційних пристроїв.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: к. т. н., доцент кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Василенко Микола Павлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62128
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ 151 АКІК Глібов В.Г..pdfКваліфікаційна робота з пояснювальною запискою3.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.