Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62125
Title: Організація наземного обслуговування в аеропортах
Other Titles: Organization of ground handling at airports
Authors: Лямзін, Андрій
Акмалдінова, Вікторія
Волковська, Ганна
Lyamzin, Andriy
Akmaldinova, Viktoriya
Volkovska, Hanna
Keywords: організація
обслуговування
аеропорт
транспорт
organization
handling
airports
transport
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Організація наземного обслуговування в аеропортах: методичні рекомендації до виконання курсової роботи / уклад.: А. О. Лямзін, В. Є. Акмалдінова, Г. Г. Волковська. – К.: НАУ, 2023. – 36 с.
Abstract: Висвітлено і визначено вимоги до розроблення, виконання, оформлення та захисту курсової роботи. Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» освітньо-професійної програми «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» усіх форм навчання.
The requirements for the development, implementation, registration and protection of course work. For students of higher education of OS "Bachelor" specialty 275 "Transport technologies (by air transport)" of the educational and professional program "Airline escort passenger transportation" of all forms of education.
Description: 1. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково- дослідницької діяльності. Підручник. 6-те вид., переробл. і доповн. Київ, 2008. 310 с. 2. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. (Інформація та документація). Київ, 2016. 16 с. 3. Авіаційні правила України. «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу». Наказ Державної авіаційної служби України від 26.11.2018 № 1239. 4. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Схвалено Розпорядженням Кабінету міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. 5. Закон України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» ВВР 2020 № 28. 6. Airport Handling Manual 591. ІАТА. Інструкція з обслуговування пасажирів, багажу, вантажів та повітряних суден в аеропорту. 7. Павелко В.Ю. Забезпечення підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості. Монографія. ЗНТУ, 2015. 320 с. 8. Апопій В.В, Футало Т.В., Олексин І.І., Шутовська Н.О. Організація і технологія надання послуг: навчальний посібник. Київ: Академія, 2016. 222 с. 9. Дайнека О. Г. Єдина транспортна система. Харків: ХДЗТ, 2015. 107 с. 10.АНМ 810 ІАТА. Стандартна угода ІАТА про наземне обслуговуванн
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62125
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка_КР_Організація.pdf551.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.