Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62121
Title: Cybersecure and invulnerable training automated workstation for equipment development based on STM series microcontrollers
Other Titles: Кібербезпечне та невразливе навчальне автоматизоване робоче місце для розробки обладнання на основі мікроконтролерів серії STM
Authors: Yaremchuk, Oleh
Яремчук, Олег Русланович
Keywords: qualification work
a cyber-secure and invulnerable learning automated workplace
microcontrollers
security mechanisms
authentication systems
authorization systems
software
кваліфікаційна робота
кібербезпечне та невразливе навчальне автоматизоване робоче місце
мікроконтролери
механізми безпеки
системи аутентифікації
системи авторизації
програмне забезпечення
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Yaremchuk O. R. Cybersecure and invulnerable training automated workstation for equipment development based on STM series microcontrollers. – Thesis for a master degree in "Automation and computer-integrated technologies" – National Aviation University, Kyiv, 2023, 104 p.
Abstract: The wide distribution of computer systems, networks, and software contributes to an increase in cyber threats and attacks that can seriously harm both corporate structures and average users. At the same time, the integration of embedded systems and microcontrollers in various spheres of life encourages the development of dependable and cyber-protected solutions based on such devices. These issues of cyber protection are becoming more and more relevant and necessary at the current stage of development of information technologies and cyberspace. STM32 microcontrollers, which are widely used in a variety of fields, including automotive, medical devices, home appliances, industrial automation, and others, are one of the promising platforms for the development of cyber-protected systems. However, as STM32 microcontrollers gain popularity, so does the interest of social engineers and hackers in potential attacks against these systems. The goal of this thesis is to develop and implement a cyber-protected workplace based on the STM32 processor to protect embedded systems from potential threats. To accomplish this goal, the requirements for a cyber-protected workplace will be analyzed, appropriate security measures will be developed and implemented, and the system will be tested for attack resistance. This thesis seeks to contribute to the advancement of security techniques for embedded systems, as well as to the security and dependability of devices based on STM32 microcontrollers.
Широке поширення комп’ютерних систем, мереж і програмного забезпечення сприяє зростанню кіберзагроз і атак, які можуть завдати серйозної шкоди як корпоративним структурам, так і звичайним користувачам. Водночас інтеграція вбудованих систем і мікроконтролерів у різні сфери життя стимулює розробку надійних і кіберзахищених рішень на основі таких пристроїв. Ці питання кіберзахисту стають все більш актуальними та необхідними на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій та кіберпростору. Однією з перспективних платформ для розробки кіберзахищених систем є мікроконтролери STM32, які широко використовуються в різних сферах, включаючи автомобілебудування, медичне обладнання, побутову техніку, промислову автоматизацію та інші. Однак із зростанням популярності мікроконтролерів STM32 зростає й інтерес соціальних інженерів і хакерів до потенційних атак на ці системи. Метою цієї дипломної роботи є розробка та впровадження кіберзахищеного робочого місця на основі процесора STM32 для захисту вбудованих систем від потенційних загроз. Для досягнення цієї мети буде проаналізовано вимоги до кіберзахищеного робочого місця, розроблено та впроваджено відповідні заходи безпеки, а також перевірено систему на стійкість до атак. Ця дисертація прагне зробити внесок у вдосконалення методів безпеки для вбудованих систем, а також у безпеку та надійність пристроїв на основі мікроконтролерів STM32.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: кандидат технічних наук, професор кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Сергеєв Ігор Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62121
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_151_АКІК_2023_Яремчук O. P..pdfКваліфікаційна робота з пояснювальною запискою2.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.