Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62112
Title: Automated residential heating system with increased energy efficiency
Other Titles: Автоматизована система опалення житлових приміщень підвищенної енергоефективності
Authors: Mizernyi, Ruslan
Мізерний, Руслан Олексійович
Keywords: qualification work
automation
heating systems
energy efficiency
system development
energy-efficient sensors
code writing
кваліфікаційна робота
автоматизація
системи опалення
енергоефективність
розробка системи
енергоефективні датчики
написання коду
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Mizernyi R. O. Automated residential heating system with increased energy efficiency. – Thesis for a master degree in "Automation and computer-integrated technologies" – National Aviation University, Kyiv, 2023, 111 p.
Abstract: Recognizing the need for energy-efficient heating solutions, automated systems emerge as a promising avenue to address these challenges. Automated residential heating systems leverage advanced technologies, such as smart sensors, machine learning algorithms, and Internet of Things (IoT) connectivity, to optimize the heating process. These systems can intelligently adapt to the occupants' preferences, weather conditions, and the thermal characteristics of the building, resulting in more precise and efficient heating. By automating various aspects of the heating process, these systems not only enhance user comfort but also contribute significantly to reducing energy consumption and, consequently, lowering utility bills. In this qualification work, we will delve into the key features and benefits of automated residential heating systems, exploring how they enhance energy efficiency, provide cost savings, and contribute to a more sustainable and environmentally friendly approach to home heating. Additionally, we will examine the current landscape of such technologies, discussing their potential impact on residential energy consumption and the broader implications for a greener and more efficient future.
Визнаючи потребу в енергоефективних рішеннях для опалення, автоматизовані системи постають як перспективний шлях для вирішення цих проблем. Автоматизовані системи опалення житлових будинків використовують передові технології, такі як розумні датчики, алгоритми машинного навчання та підключення до Інтернету речей (IoT), щоб оптимізувати процес опалення. Ці системи можуть розумно пристосовуватися до вподобань мешканців, погодних умов і теплових характеристик будівлі, забезпечуючи більш точне та ефективне опалення. Завдяки автоматизації різних аспектів процесу опалення, ці системи не тільки підвищують комфорт користувача, але й роблять значний внесок у зниження споживання енергії та, як наслідок, зниження рахунків за комунальні послуги. У цій кваліфікаційній роботі ми заглибимося в ключові характеристики та переваги автоматизованих систем опалення житлових будинків, досліджуючи, як вони підвищують енергоефективність, забезпечують економію коштів і сприяють більш стійкому та екологічному підходу до опалення будинків. Крім того, ми вивчимо поточний ландшафт таких технологій, обговорюючи їхній потенційний вплив на споживання енергії в житловому секторі та ширші наслідки для більш екологічного та ефективнішого майбутнього.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: кандидат технічних наук, професор кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Сергеєв Ігор Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62112
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота. Мізерний.pdfКваліфікаційна робота з пояснювальною запискою3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.