Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62111
Title: Drone collision warning system
Other Titles: Система попередження зіткнень дронів
Authors: Kobzystyi, Maksym
Кобзистий, Максим Макисмович
Keywords: qualification work
unmanned aerial vehicle
drone collision warning system
automatic dependent surveillance
collision avoidance system
air traffic management
кваліфікаційна робота
безпілотний літальний апарат
система попередження зіткнень дронів
aвтоматичне залежне спостереження
cистема запобігання зіткненням
управління повітряним рухом
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Kobzystyi M. M. Drone collision warning system. – Thesis for a master degree in "Automation and computer-integrated technologies" – National Aviation University, Kyiv, 2023, 75 p.
Abstract: The central task of any navigation system is to determine the coordinates of the UAV as accurately as possible. A significant number of algorithms have been developed to solve it. However, we still cannot consider this problem to be finally solved. This is for many reasons, and because of them UAVs sometimes collide in the air. This paper shows a variant of the algorithm used to write a program that helps to avoid a collision. Algorithm A * is used in the work, and examples of its use in the Matlab program are given. In this program, you can select one or more drones that may collide in the air and calculate the point of avoidance of the collision. The work presents user instructions, which is actually very simple, because the program tells the user what to do.
Головне завдання будь-якої навігаційної системи – якомога точніше визначити координати БПЛА. Для її вирішення розроблено значну кількість алгоритмів. Проте поки що ми не можемо вважати цю проблему остаточно вирішеною. Це пов'язано з багатьма причинами, і через них БПЛА іноді стикаються в повітрі. У цій статті показано варіант алгоритму, який використовується для написання програми, яка допомагає уникнути зіткнення. У роботі використано алгоритм А *, наведено приклади його використання в програмі Matlab. У цій програмі ви можете вибрати один або кілька дронів, які можуть зіткнутися в повітрі, і розрахувати точку уникнення зіткнення. У роботі представлені інструкції користувача, які насправді дуже прості, тому що програма підказує користувачеві, що робити.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: к. т. н., доцент кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Смірнов Олег Ігорович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62111
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Магістр Кобзистий.pdfКваліфікаційна робота з пояснювальною запискою1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.