Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61965
Title: Проблеми міжнародно-правового регулювання інтелектуальної власності- виклики сучасності
Authors: Затолоцький, Віталій Олександрович
Keywords: дипломна робота
міжнародне право
право інтелектуальної власності
міжнародні договори
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Затолоцький В.О. Проблеми міжнародно-правового регулювання інтелектуальної власності- виклики сучасності. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістр спеціальності "Міжнародне право". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 88 с.
Abstract: Актуальність дослідження проблематики регулювання міжнародно-правових відносин у сфері інтелектуальної власності набуває вельми суттєвої актуальності в сучасному світі. Глобалізація захисту інтелектуальної власності, хоча сприяє посиленню правового захисту творчих робіт, винаходів та брендів, також несе певний негативний вплив на науково-технічний розвиток. Наприклад, тривалість авторських прав продовжується, що може гальмувати інновації. Дослідження особливостей міжнародно-правового захисту інтелектуальної власності важливе через зростаючу роль права на інтелектуальну власність як в межах окремих країн, так і на міжнародному рівні. Швидкий розвиток інформаційних технологій стимулює прогрес, але водночас створює проблеми для захисту інтелектуальної власності. Відсутність чіткого міжнародно-правового механізму захисту права на інтелектуальну власність та розбіжності у тлумаченні цього поняття вченими створюють серйозні виклики. Патентування живих об'єктів, генетична інженерія та використання інтелектуальної власності в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах, породжують проблеми правового та загальносуспільного характеру.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: к.ю.н.,Максимович Р.О.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61965
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_293_2023_Затолоцький С.О..pdf587.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.