Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61618
Title: Інноваційний інструментарій просторового планування сталого розвитку територіальних громад
Authors: Чудовська, В.А.
Keywords: муніципальне управління
економіка
рівень життя
будівництво
інтегральний підхід
Issue Date: Oct-2023
Citation: Чудовська В.А. Інноваційний інструментарій просторового планування сталого розвитку територіальних громад // І Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна економіка: перспективи та технології»: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5 жовтня 2023 р.). К.: НАУ, 2023. – стр. 42-44
Abstract: Сьогодні велике значення в нашій країні має надаватись муніципаль­ ному управлінню як одному з провідних напрямків реформування та подальшого розвитку вітчизняної економіки. Це потребує перегляду існую­чої парадигми управління територіями. Серед базових напрямів в теорії управління економічним розвитком територіальних систем варто виділити саме парадигму просторового розвитку територій, що ґрунтується на основі пошуку найбільш оптимального розміщення продуктивних сил з точ­ки зору соціальних, економічних та екологічних аспектів. А просторове планування є каталізатором для розвитку містобудівної, земельної, природоохоронної сфери.
Description: 3. Шкуратов О.І. Інноваційні аспекти просторового планування стало­го розвитку об’єднаних територіальних громад // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 30 травня 2019 р.). Тернопіль: Крок, 2019. С. 150-152.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61618
Appears in Collections:І Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна економіка: перспективи та технології»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdfтези доповіді53.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.