Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61617
Title: Інформаційне забезпечення стратегічного планування сталого розвитку територіальних громад
Authors: Хохуляк, О.О.
Keywords: муніципальне управління
територіальні громади
інформаційне забезпечення
інформаційний підхід
інструменти
методи
Issue Date: Oct-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Хохуляк О.О. Інформаційне забезпечення стратегічного планування сталого розвитку територіальних громад // І Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна економіка: перспективи та технології»: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5 жовтня 2023 р.). К.: НАУ, 2023. – стр. 39-42
Abstract: Потреба у якнайшвидшій відбудові країни та євроінтеграційний курс розвитку економіки, як ніколи раніше актуалізують удосконалення засад муніципального управління на місцевому та регіональному рівнях, а також підвищення ефективності та результативності функціонування територіальних громад. Зміни у соціально-економічному розвитку територіальних громад призводять до появи нових вимог до управління та ро­звитку. У контексті цих змін стає актуальним використання комплексного та стратегічного підходу до управління економічними процесами на муніципальному рівні. Територіальні громади реагують на ці зміни порізному, оскільки у кожній громаді є свої унікальні особливості та мож- ливості. Однак, для забезпечення ефективного управління територіальним розвитком, стає важливим розробка та застосування інноваційних методів стратегічного планування. Тобто, одною з найважливіших умов реалізації стратегічної спрямованості та ефективності стратегічного планування сталого розвитку територіальних громад є формування непросто повноцінної системи інформаційного забезпечення прийнятих рішень, а дієвого інформаційного середовища.
Description: 1. Грещук Г. І. Інформаційне забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві. Збалансоване природокористування. 2018. № 3. С. 133-140. 2. Шкуратов О.І. Інноваційні аспекти просторового планування стало­го розвитку об’єднаних територіальних громад // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 30 травня 2019 р.). Тернопіль: Крок, 2019. С. 150-152.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61617
Appears in Collections:І Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна економіка: перспективи та технології»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdfтези доповіді81.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.