Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61609
Title: Стратегічне управління підприємствами лісового комплексу в умовах інтеграції
Authors: Касюхнич, В.Ю.
Keywords: лісовий комплекс
продукція
економічні умови
комплекс
ресурси
доставка
Issue Date: Oct-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Касюхнич В.Ю. Стратегічне управління підприємствами лісового комплексу в умовах інтеграції // І Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна економіка: перспективи та технології»: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5 жовтня 2023 р.). К.: НАУ, 2023. – стр. 19-21
Abstract: Сьогодні ринок продукції лісового комплексу знаходиться в процесі трансформації, викликаної реформуванням галузі лісового господарства, а також технологічним прогресом в лісовому комплексі. Виробництво тра­диційних видів продукції лісового комплексу скорочується, тоді як обсяги виробництва та споживання нових видів продукції зростають.
Description: 1. Шкуратов О.І. Оцінка конкурентного потенціалу лісогосподарсь­ ких підприємств. Н ауковий вісник Н Л Т У України: Збірник науково- т ехнічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2013. Вип. 23.03. С. 309-314. 2. Дребот О.І., Шершун М.Х., Шкуратов О.І. Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України: монографія. К.: Аграрна наука, 2014. 317 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61609
Appears in Collections:І Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна економіка: перспективи та технології»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdfтези доповіді58.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.