Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61589
Title: Problems of training specialists in aviation logistics and the main challenges on the way to the development of aviation logistics
Other Titles: Проблеми підготовки фахівців з авіаційної логістики та основні виклики на шляху розвитку авіаційної логістики
Authors: Yakovenko, Yevgeniya
Pozniak, Oksana
Яковенко, Євгенія Сергіївна
Позняк, Оксана Володимирівна
Keywords: aviation logistics
personnel
professional training
standards
авіаційна логістика
персонал
професійна підготовка
стандарти
Issue Date: 27-Oct-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Yakovenko Y.S., Pozniak O.V. Problems of training specialists in aviation logistics and the main challenges on the way to the development of aviation logistics // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: Збірник доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. С. 127-132.
Abstract: The main challenges in the development of aviation logistics, special requirements for the training of aviation logistics specialists and their problems are highlighted and discussed in detail. Based on the opinions and experience of experts in the field of aviation logistics, practical recommendations for solving the identified problems were summarized and proposed.
Висвітлено та детально розглянуто основні виклики розвитку авіаційної логістики, особливі вимоги до підготовки фахівців з авіаційної логістики та їх проблеми. На основі думок та досвіду експертів у сфері авіаційної логістики узагальнено та запропоновано практичні рекомендації щодо вирішення виявлених проблем.
Description: 1. Економічна правда: Цивільна авіація у світі відновлюється: IATA вдвічі покращила прогноз. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/5/700812. 2. Провідна Школа логістики PRO 8: Навчальні програми з логістики. URL: https://pro8.com.ua. 3. Кліматична (не)справедливість: Розділ 2. Основні наслідки зміни клімату в містах України. URL: https://ua.boell.org.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61589
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. Yakovenko Y.S., Pozniak O.V.pdfЯковенко, Позняк92.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.