Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61526
Title: Implementation of digital technologies in ocean freight transportation
Other Titles: Впровадження цифрових технологій у морські вантажні перевезення
Authors: Kabluchko, Oleksandra
Onisimchuk, Mariia
Molchanova, Kateryna
Каблучко, Олександра Максимівна
Онісімчук, Марія Василівна
Молчанова, Катерина Михайлівна
Keywords: maritime transport
digitalization
ecology
digital economy
морський транспорт
цифровізація
екологія
цифрова економіка
Issue Date: 27-Oct-2023
Publisher: National Avіation University
Citation: Kabluchko O., Onisimchuk M., Molchanova K. Implementation of digital technologies in ocean freight transportation // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: Збірник доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. С. 31-34..
Abstract: The long-term proliferation of digital technologies plays a crucial role in shaping the economic and societal development. Today, digital technologies are key factors in the development of global supply chains. The implementation of modern digital solutions is taking place on all types of transport, and on the sea in particular.
Довгострокове поширення цифрових технологій відіграє вирішальну роль у формуванні економічного та суспільного розвитку. Сьогодні цифрові технології є ключовими чинниками розвитку глобальних ланцюгів поставок. Впровадження сучасних цифрових рішень відбувається на всіх видах транспорту, і на морському зокрема.
Description: 1. Молчанова К.М. Механізм управління взаємодією авіапідприємств в умовах цифрової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2021. 24 с. 2. Олешко Т.І., Касьянова Н.В., Смерічевський С.Ф. та ін. Цифрова економіка : підручник / К.: НАУ, 2022. 253 с. 3. Голобородько А., Легомінова С. Сучасні особливості розвитку логістичних потоків в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. № 2. С. 93-90. 4. Корнієнко О.П. Тренди цифрових технологій в морегосподарюванні. Науковий погляд: економіка та управління, № 1 (81). 2023. C. 51-56. 5. Blockchain Technology: The Future of Shipping. ICE International Cargo Express. URL: https://icecargo.com.au/blockchain-technology-the-future-of-shipping. 6. MSC eBL. MSC. URL: https://www.msc.com/.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61526
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Kabluchko O., Onisimchuk M., Molchanova K.pdfКаблучко, Онісімчук, Молчанова151.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.