Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61402
Title: Study of the impact of chemical soil pollution on the vital activity of microorganisms
Other Titles: Вивчення впливу хімічного забруднення ґрунту на життєдіяльність мікроорганізмів
Authors: Petroshchuk, Veronika Volodymyrivna
Петрощук, Вероніка Володимирівна
Keywords: кваліфікаційна робота
microorganisms
chemical soil pollution
living activity
pollutant
soil biocenosis
мікроорганізми
хімічне забруднення ґрунту
життєдіяльність
забруднювач
ґрунтовий біоценоз
Issue Date: Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Abstract: Nowadays, the problem of soil contamination with chemical substances is urgent and has wide consequences for the environment and human health. Chemical substances used in industries, agriculture, households, and other sectors can accumulate in the soil through improper application, illegal waste disposal, or natural processes such as weathering or decay. This contamination can have a negative impact on the vital activity of microorganisms in the soil. Microorganisms, including bacteria, fungi, and algae, play a crucial role in soil biological processes, including organic matter decomposition, nitrification, nitrogen fixation, and regulation of soil chemical composition. The aim of the work is to study the effect of pollution on living organisms. Subject: changes in living activity of soil microorganisms under the influence of selected pollutants. Aim of the research: studying the impact of chemical soil pollution on the vital activity of microorganisms and understanding the consequences of this impact on the ecosystem. Methods of research: data analysis, experiment, statistical methods.
Сьогодні проблема забруднення ґрунтів хімічними речовинами є актуальною і має широкі наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини. Хімічні речовини, які використовуються в промисловості, сільському господарстві, домашньому господарстві та інших секторах, можуть накопичуватися в ґрунті через неправильне застосування, незаконне видалення відходів або природні процеси, такі як вивітрювання чи гниття. Таке забруднення може негативно позначитися на життєдіяльності мікроорганізмів у ґрунті. Мікроорганізми, включаючи бактерії, гриби та водорості, відіграють вирішальну роль у біологічних процесах ґрунту, включаючи розкладання органічної речовини, нітрифікацію, фіксацію азоту та регуляцію хімічного складу ґрунту. Робота присвячена вивченню впливу забруднення на живі організми. Предмет: зміни життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів під впливом виділених забруднюючих речовин. Мета дослідження: вивчення впливу хімічного забруднення ґрунту на життєдіяльність мікроорганізмів та розуміння наслідків цього впливу на екосистему. Методи дослідження: аналіз даних, експеримент, статистичні методи.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Керівник: доцент, к.т.н., Радомська Маргарита Мирославівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61402
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота_Петрощук.pdfКваліфікаційна_робота2.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.