Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61400
Title: Екологічні проблеми Калуського гірничо-видобувного комплексу із транскордонними наслідками
Authors: Можаєва, Ольга Вікторівна
Keywords: кваліфікаційна робота
Калуський гірничо-видобувний комплекс
транскордонне забруднення
Домбровський кар’єр
ранжування
добувна промисловість
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Гірничодобувні комплекси змінюють баланс речовини, структуру та енергію як дуже важливу частину економічних змін у навколишньому середовищі. Зміни в природі, які виникають через рельєф та рельєфоутворюючі відклади можуть привести до виникнення природоохоронних та екологічних проблем. На території України родовища корисних копалин розподілені нерівномірно, з досить чітко вираженими районами концентрації мінеральносировинних ресурсів. На Західноукраїнському регіоні є безліч корисних копалин, а саме в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Волинській областях. У цьому районі розвідані поклади кам'яного та бурого вугілля, нафти, газу, сірки, ртуті, харчової та калійної солей, неметалургійної сировини та будівельних матеріалів. Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню екологічних проблем Калуського гірничовидобувного комплексу, що можуть призвести до транскордонного забруднення. Об’єкт дослідження: функціонування Калуського гірничо-видобувного комплексу. Пpeдмeт дocлiджeння: вплив на довкілля Калуського гірничовидобувного комплексу, екологічно небезпечні об'єкти, транскордонне забруднення. Завдання роботи: - опрацювати літературні джерела та інформаційні ресурси за темою диплома; - визначити основні екологічні загрози, що становить заповнений розсолами калійних солей Домбровський кар’єр; - оцінити можливість транскордонного забруднення в результаті потрапляння розсолів калійних солей в р. Лімницю; - встановити ранжування екологічно небезпечних об'єктів Калуського гірничо-видобувного комплексу; - сформулювати висновки щодо екологічного стану Калуського гірничовидобувного комплексу. Методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез і систематизація; узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних; системний підхід, методи спостереження та порівняння.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: професор, к.ф.-м.н., Гай Анжела Євгенівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61400
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Можаєва.pdfКваліфікаційна_робота2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.