Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61394
Title: Екологічні наслідки для довкілля від використання фосфорної зброї
Authors: Шеверда, Таїсія Миколаївна
Keywords: кваліфікаційна робота
фосфорна зброя
продукти горіння фосфору
деградація довкілля
екологічні наслідки
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою роботи є на основі доступної інформації визначити екологічне навантаження на довкілля від військових дій, провести хронологічний аналіз використання фосфорних озброєнь на території України. Об’єкт дослідження: деградація довкілля від використання фосфорної зброї. Пpeдмeт дocлiджeння: довкілля, військово-техногенне навантаження, фосфорна зброя, ґрунти. Завдання роботи: - опрацювати літературні джерела та інформаційні ресурси; - визначити основні небезпеки для довкілля від використання білого фосфору; - встановити обстріли фосфорною зброєю території України в хронологічному поряду; - сформулювати висновки щодо впливу фосфорної зброї на екологічний стан довкілля. Методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез і систематизація; узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних; системний підхід, методи спостереження та порівняння. Результати бакалаврської роботи рекомендується використовувати під час проведення наукових досліджень та в практичній діяльності фахівців- екологів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: доцент, к.ф.-м.н., Гай Анжела Євгенівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61394
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Шеверда.pdfКваліфікаційна_робота1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.