Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61286
Title: Асертивність в умовах невизначеності
Authors: Гордійчук, Марія Сергіївна
Литвинчук, Наталя Борисівна
Keywords: асертивність
невизначеність
наполегливість
асертивна особистість
Issue Date: 4-Apr-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гордійчук М.С., Литвинчук Н.Б. Асертивність в умовах невизначеності // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених:[у 2-х т.]. – Т. 1 (м. Київ, 04-07 квітня 2023 р.) / [ред. кол.: Н.В.Ладогубець, А.М.Кокарєва та ін.]; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2023. – С.300-303
Abstract: Сьогодні така риса особистості як асертивність привертає багато уваги, адже наше суспільство, на щастя, прагне до психологічного балансу та рівноваги. Асертивність створює найкращі передумови для оптимальної взаємодії людини з соціумом, для саморозвитку, самореалізації та досягнення успіху у всіх сферах життя. Що є вкрай важливим та актуальним в такий складний та невизначений час.
Description: 1. Гук О. І. Асертивність як складова культури демократичного врядування. Науковий вісник. Демократичне врядування. Вип. 9. 2012. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_9_4 2. Мельничук С. К. Асертивність як детермінанта розвитку психологічного потенціалу студентів. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Сер. Психологія. Т. 17. Вип. 8. 2012. С. 407-413. 3. Подоляк Н. М. Індивідуально-психологічні особливості асертивності особистості : дис. канд. психол. наук : 19.00.01 / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2014. 200 с. 4. Подоляк Н. М. Психологічні особливості асертивності. Наука і освіта. 2010. № 9. С. 108–111. 5. Шинкар М. І. Проблема асертивності в сучасному суспільстві. Вісник Національного університету оборони України. Сер. Питання психології. Т. 1. Вип. 54. 2020. С. 210-213. 6. Smith M. J. . When I say no, I feel guilty. New York: Bantam Books, 1975. 324 с
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61286
Appears in Collections:Політ. Психологічний вимір професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГОРДІЙЧУК_300-303.pdf697.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.