Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61217
Title: Hinged Set of Guidance of a Controlled Fire-extinguishing Bomb
Other Titles: Навісний комплект наведення керованої вогнегасної бомби
Authors: Filyashkin, M. K.
Філяшкін, Микола Кирилович
Keywords: fire-extinguishing bomb
hinged guidance kit
compensation scheme
strapdown inertial navigation system
navigation satellite system
вогнегасна бомба
навісний комплект наведення
схема компенсації
безплатформна інерціальна навігаційна система
навігаційна супутникова систему
Issue Date: 27-Mar-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Filiashkin M. K. Hinged Set of Guidance of a Controlled Fire-extinguishing Bomb / M. K. Filiashkin // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2023. – No 1(75). – pp. 92–96.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(75)
Електроніка та системи управління;№1(75)
Abstract: The guidance system of a fire-extinguishing bomb in the form of a hinged guidance kit is considered, which turns the bomb into a simple and fairly cheap fire-extinguishing device of the "throw and forget" type, optimized for mass production and use. In order to increase the accuracy of dropping a fire-extinguishing bomb, it is proposed to install a cheap high-precision and compact GPS navigation satellite system and a strapdown inertial system on an ordinary fire-extinguishing bomb. The algorithm of complex information processing of their systems, built on the basis of the improved method of the mutual compensation, in which for improve the quality of the error estimation procedure, the sluggishness of second-order Butterworth filters is compensated is proposed. The guidance system controls the trajectory of the fire-extinguishing bomb as a means of "first strike" and this increases the efficiency of further use of traditional flood systems by 50...70 times.
Розглянуто систему наведення вогнегасної бомби у вигляді навісного комплекту наведення, що перетворює бомбу в простий і досить дешевий вогнегасний пристрій типу «кинув і забув», оптимізований для масового виробництва і використовувати. Для підвищення точності скидання вогнегасної бомби пропонується встановити на звичайну вогнегасну бомбу дешеву високоточну і компактну GPS-навігаційну супутникову систему та безплатформну інерціальну систему. Використовуючи запропонований алгоритм комплексної обробки інформації, побудований на основі вдосконаленого методу взаємної компенсація, в якому для підвищення якості процедури оцінки компенсується інерційність фільтрів Баттерворта другого порядку, система наведення керує траєкторією польоту вогнегасної бомби. Застосування вогнегасної бомби як засобу «першого удару» підвищує ефективність подальшого використання традиційних водозливних систем в 50...70 разів.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 3 від 22 березня 2023 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61217
ISSN: 1990-5548
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdfНаукова стаття737.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.