Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61047
Название: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Філософські проблеми наукового пізнання"
Другие названия: Educational and methodical complex of the discipline "Philosophical Problems of Scientific Knowledge"
Авторы: Христокін, Геннадій Володимирович
Khrystokin, Hennadii
Ключевые слова: філософські засади
наукове пізнання
проблеми людства
philosophical foundations
scientific knowledge
problems of humanity
Дата публикации: 2023
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Навчальна дисципліна «Філософські проблеми наукового пізнання» є дисципліною обов’язкової компоненти професійної підготовки циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки та викладається відповідно до навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освіти для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Мета курсу полягає у формуванні здатності виробляти нове наукове знання та вирішувати завдання інноваційного характеру, використовуючи основні положення теорії пізнання і закономірності розвитку науки і техніки, фундаментального і прикладного знання та здійснювати дослідницьку діяльність на історичному, соціальному і проектно-конструкторському рівні, а також для успішного здійснення наукових та професійних задач.
The discipline "Philosophical Problems of Scientific Knowledge" is a discipline is a compulsory component of the professional training of the humanitarian and socio-economic training cycle and is taught in accordance with the curriculum for the training of specialists of the second (master's) level of education for students majoring in 292 "International Economic Relations". The aim of the course is to develop the ability to produce new scientific knowledge and solve innovative problems, using the basic provisions of the theory of knowledge and the laws of development of science and technology, fundamental and applied knowledge, and to carry out research activities at the historical, social and design and development level, as well as to successfully carry out scientific and professional tasks.
Описание: Робочу програму навчальної дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання» розроблено на основі освітньо-професійних програм «Міжнародний бізнес» та «Міжнародні економічні відносини», навчальних та робочих навчальних планів № НМ -17-292-1/21, № Н М -17-292-3/23, № Р М -17-292-1/23, № Р М -17-292- 3/23 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та відповідні«; нормативних документів.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61047
Располагается в коллекциях:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1.2._РП Філос пробл. наук пізнання 292_план 2023.pdfРобоча програма1.01 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.