Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61043
Title: Організація служби паливо-мастильних матеріалів при проектуванні нового аеропорту
Other Titles: Organization of the service of fuel and lubricants during design new airport
Authors: Бабич, Петро
Babych, Petro
Keywords: організація
служба
паливо
матеріал
organization
service
fuel
material
кваліфікаційна робота
qualifying work
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Авіаперевезення єі одним з найсучасніших способів транспортування. Його перевагаі – висока швидкість, цілорічна робота, можливість транспортування вантажіві у важкодоступні місця. Авіатранспортом здійснюють більшу частинуі трансконтинентальних пасажирських перевезень та перевезень товарів ізі малин терміном зберігання на великі відстані. Однакі повітряні перевезення мають і недоліки: це високаі вартість і залежність від природних умов. Важливуі роль у забезпеченні перевезення пасажирів та перевезенняі особливо термінових вантажів в Україні відіграє повітрянийі транспорт. Інші види транспорту не можуть зі ним конкурувати за швидкістю перевезення пасажирів таі екстрених вантажів на великі відстані(середня відстаньі доставки одного пасажира повітряним транспортом у 10і-15 разів більша від аналогічного показника уі найближчого конкурента – залізничного транспорту – і має тенденціюі до зростання). Однак його частка в пасажироі та вантажообігу становить менше 1%.На сьогодніі майже всі обласні центри та великі містаі мають аеропорти, обладнані злітними й посадковими смугамиі із твердим покриттям – це дає можливість забезпечитиі умови для регулярних польотів літаків.
Air transportation is one of the most modern methods of transportation. Its advantages are high speed, year-round work, opportunity transportation of cargo to hard-to-reach places. By air transport carry out the majority of transcontinental passenger services transportation and transportation of goods with raspberries with a long shelf life distance However, air transportation has disadvantages: it is high cost and dependence on natural conditions. An important role in ensuring the transportation of passengers and transportation especially urgent cargo in Ukraine is played by air transport. Others modes of transport cannot compete with it in terms of transportation speed passengers and emergency cargo over long distances (average distance delivery of one passenger by air transport is 10-15 times greater than a similar indicator to that of the nearest competitor - railway of transport - and has a growing tendency). However, its share in passenger and freight traffic is less than 1%. Today, almost all regional centers and large cities have airports equipped with takeoffs and landings lanes with a hard surface - this makes it possible to provide conditions for regular airplane flights.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Трюхан Олег Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61043
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_275_Бабич (ОАРП).pdf2.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.