Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКрасикова, Поліна-
dc.contributor.authorKrasykova, Polina-
dc.date.accessioned2023-10-03T10:51:18Z-
dc.date.available2023-10-03T10:51:18Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61042-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Трюхан Олег Миколайовичuk_UA
dc.description.abstractВ нашому сучасному часі існує шість видів транспорту, одним із яких є саме залізничний, що являє собою частину економічного фундаменту країни. Стабільнa та ефективна робота залізничного транспорту є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, національної безпеки і географічноїї цілісності держави, підвищення рівня життя населення. На даний час залізниця в основному задовольняє потреби суспільства у виробництві та населення у перевезеннях. Але стан виробничо-технічної бази залізниці і технологічний рівень перевезень за більшостю параметрів не відповідає постійно зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості транспортних послуг, що найближчим часом може стати перешкодою для подальшого соціально-економічного розвитку держави. На порядку денному стоїть питання щодо розвитку мережі українських залізниць, які значно відстають від залізниць країн Європейського Союзу, що сьогодні перебувають на різних етапах реформування, але при цьому істотно випереджають залізниці України.uk_UA
dc.description.abstractIn our modern time, there are six types of transport, one of which is especially the railway, which is a part of the economic foundation of the country. Stable and efficient operation of railway transport is a necessary condition to ensure defense capability, national security and geographical integrity of the state, raising the standard of living of the population. Currently, the railway mainly meets the needs of society in production and population in transportation. But the state of the production and technical base railways and the technological level of transportation according to most parameters are not meets the constantly growing needs of society and European ones quality standards of transport services, which may happen in the near future an obstacle to further socio-economic development of the state. On the agenda is the question of the development of the Ukrainian network railways, which lag far behind the railways of the countries of the European Union, which today they are at different stages of reform, but at the same time it is significant ahead of the railways of Ukraine.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectоцінюванняuk_UA
dc.subjectзабезпеченняuk_UA
dc.subjectякістьuk_UA
dc.subjectперевезенняuk_UA
dc.subjectassessmentuk_UA
dc.subjecttransportationuk_UA
dc.subjectqualityuk_UA
dc.subjectassuranceuk_UA
dc.subjectкваліфікаційна роботаuk_UA
dc.subjectqualifying workuk_UA
dc.titleОцінювання та забезпечення якості перевезень пасажирів і вантажівuk_UA
dc.title.alternativeAssessment and quality assurance of passenger and cargo transportationuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Красикова_МТ - 203 М.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.