Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61038
Title: Управління якістю освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України
Authors: Слюняєв, Артем Сергійович
Грущинська, Наталія Миколаївна
Сидорчук, Людмила Андріївна
Толочко, Світлана Вікторівна
Сечейко, Олена Віталіївна
Панасюк, Ірина Петрівна
Зубіашвілі, Ірина Констянтинівна
Keywords: якість освіти
освіта
міжнародний досвід
освітні паридгми
неперервна освіта
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Матеріали круглого столу з нагоди святкування 90-річчя Національного авіаційного університету
Abstract: У матеріалах Збірника представлені результати науково – практичних здобутків науково-педагогічних працівників, співробітників, аспірантів та студентів Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету з питань актуальності неперервної освіти в контексті розвитку інституту як базового в системі Національного авіаційного університету для впровадження концепції неперервної освіти, що спрямована на реалізацію права кожної особи на навчання протягом життя з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку. Видання адресоване науково-педагогічним працівникам, аспірантам, здобувачам та студентам. Опубліковані матеріали відбивають точку зору авторів, яка може не збігатись з думкою редакційної колегії.
The materials of the Collection present the results of scientific and practical achievements of scientific and pedagogical workers, employees, graduate students and students of the Educational and Scientific Institute of Continuing Education of the National Aviation University on the relevance of continuing education in the context of the development of the institute as a base in the system of the National Aviation University for the implementation of the concept of continuing education, which is aimed at realizing the right of every person to study during his life, taking into account his personal needs, priorities of social development. The publication is addressed to scientific and pedagogical workers, graduate students, applicants and students. The published materials reflect the point of view of the authors, which may not coincide with the opinion of the editorial board.
Description: Управління якістю освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України. Матеріали круглого столу з нагоди святкування 90-річчя Національного авіаційного університету. (м. Київ, 23 травня 2023р.). Київ: Національний авіаційний університет, 2023.- 121 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61038
Appears in Collections:Матеріали конференцій та семінарів кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник_2023.pdfЗбірник матеріалів круглого столу1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.