Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60996
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПронь, Світлана-
dc.contributor.authorІрина, Герасименко-
dc.contributor.authorЄвген, Український-
dc.contributor.authorPron, Svitlana-
dc.contributor.authorUkrayinskyy, Yevhen-
dc.contributor.authorHerasymenko, Iryna-
dc.date.accessioned2023-09-27T11:20:40Z-
dc.date.available2023-09-27T11:20:40Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationІнженерне забезпечення авіаційних робіт і послуг: методичні рекомендації до виконання курсової роботи / уклад.: С.В. Пронь, І.М. Герасименко., Є.О. Український – К.: НАУ, 2023. – 28 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60996-
dc.description1. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. 2. Давідіч Ю. О. Ефективність транспорту: конспект лекцій/ Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька, М. В. Ольхова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 36 с. 3. Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16#Text 4. Давідіч Ю. О., Фалецька Г.І. Ефективність транспортних процесів: конспект лекцій. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 74 с. 5. Міністерство інфраструктури Режим доступу: http://mtu.gov.ua. 6. Державна служба статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 7. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського: наукова періодика. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 8. Державна авіаційна служба України. Режим доступу: https://avia.gov.uauk_UA
dc.description.abstractМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи містять вимоги до структури та змісту, правила оформлення, опис процедури захисту виконаної роботи та критерії оцінювання, а також список рекомендованих джерел. Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація авіаційних робіт і послуг».uk_UA
dc.description.abstractMethodical recommendations for course work are included requirements for structure and content, registration rules, procedure description defense of the completed work and evaluation criteria, as well as a list recommended sources. For higher education holders of the Master's degree specialty 275 "Transport technologies (by air transport)" of the educational and professional program "Organization of aviation works and services".uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectінженірінгuk_UA
dc.subjectзабезпеченняuk_UA
dc.subjectавіаціяuk_UA
dc.subjectпослугаuk_UA
dc.subjectengineeringuk_UA
dc.subjectprovidinguk_UA
dc.subjectaviationuk_UA
dc.subjectserviceuk_UA
dc.titleІнженерне забезпечення авіаційних робіт і послугuk_UA
dc.title.alternativeEngineering support of aviation works and servicesuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dc.subject.udc656.7.071.13(072)uk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод _МР_ІЗАР.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.