Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60982
Название: Educational and methodological complex of discipline "Philosophical Problems of Scientific Cognition"
Другие названия: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Філософські проблеми наукового пізнання"
Авторы: Drotianko, Liubov
Abysova, Mariia
Shorina, Tetiana
Дротянко, Любов
Абисова, Марія
Шоріна, Тетяна
Ключевые слова: philosophy of science
science
methodology of science
scientific cognition
філософія науки
наука
наукове пізнання
методологія науки
Дата публикации: 2023
Издательство: National Aviation University
Краткий осмотр (реферат): «Philosophical Problems of Scientific Cognition» is included in the list of the mandatory components of educational and professional programs of second (Master) level of higher education of all specialties. The subject reveals the most general relationship between various scientific fields and acts as a conceptual, logical, and methodological basis for studying specific scientific disciplines. Main target to study the subject is to form systemic ideas about science as a system of knowledge, a field of activity, and a social institution, the formation of methodological consciousness, the assimilation of the mechanisms of innovative solutions in modern science, as well as the production of practical skills for applying scientific knowledge in research activities provided by each educational and professional program. Навчальна дисципліна «Філософські проблеми наукового пізнання» входить до переліку обов’язкових компонентів освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх галузей знань та спеціальностей. Дисципліна виявляє найзагальніші взаємозв’язки між різними науковими галузями, виступає концептуальною та логіко-методологічною базою для вивчення конкретно-наукових дисциплін. Метою викладання дисципліни є формування системних уявлень про науку як систему знань, сферу діяльності та соціальний інститут, формування методологічної свідомості, засвоєння механізмів інноваційної діяльності в сучасній науці, а також формування практичних навичок застосування наукового знання у дослідницькій діяльності, передбаченій конкретною освітньою програмою.
Описание: The educational-methodical complex of the discipline "Philosophical Problems of Scientific Cognition" for educational and professional programs of the second (Master) level of higher education of all specialties has the following components: course training programs for the 1 and 2 semesters; Method guide to self-study; Method guide to Practical classes; sample of the typical test assignments; sample of Module test 1 and Module test 2; graded test questions. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання» для освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за усіма спеціальностями містить наступні складові: робочі програми на 1 та 2 семестр; Методичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів вищої освіти з опанування навчального матеріалу; Методичні рекомендації з підготовки здобувачів вищої освіти до практичних занять; зразок типових тестів з дисципліни; зразок завдань модульної контрольної роботи 1 та модульної контрольної роботи 2; перелік питань до диференційованого заліку.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60982
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри філософії.

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
00_PHIL_SCIENT_COGN_TP.pdfTitle pages of the Compleх1.45 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
01_PHIL_SCIENT_COGN_CTP.pdfCourse Training Program (1 semester)1.06 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
02_PHIL_SCIENT_COGN_CTP.pdfCourse Training Program (2 semester)1.05 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
03_PHIL_SCIENT_COGN_MG_SS.pdfMethod Guide to Self study1.3 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
04_PHIL_SCIENT_COGN_MG_PC.pdfMethod Guide to Practical Classes1.19 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
05_PHIL_SCIENT_COGN_TA.pdfTest Assignments (sample)22.02 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
06_PHIL_SCIENT_COGN_MT_1_2.pdfModule Tests 1,2 (sample)265.55 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
07_PHIL_SCIENT_COGN_GTQ.pdfGraded Test Questions686.69 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.