Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60981
Название: Методичні рекомендації з підготовки здобувача до практичних занять з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки авіаційних підприємств
Авторы: Бондаренко, Ольга Михайлівна
Ключевые слова: методичні рекомендації
підготовка здобувача
обліково аналітичне
забезпечення
авіаційної
підприємство
Дата публикации: 28-авг-2023
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Бондаренко О.М.Методичні рекомендації з підготовки здобувача до практичних занять з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки авіаційних підприємств/ уклад.: О. М. Бондаренко – К. : НАУ, 2023. – 16 с.
Краткий осмотр (реферат): Методичні рекомендації з підготовки здобувача до практичних занять з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки авіаційних підприємств» розраховані для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит»). Метою курсу є формування теоретичних знань та практичних навичок обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства та дослідження актуальних проблем економічної безпеки авіаційних підприємств. Програма курсу «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки авіаційних підприємств» передбачає: раціональне використання принципів формування обліковоаналітичної інформації як підґрунтя прийняття управлінських рішень у системі економічної безпеки авіаційного підприємства з метою забезпечення можливості набуття здобувачами вмінь застосувати відповідні методи й прийоми бухгалтерського обліку та фінансового аналізу в процесі обліку, бюджетування та оцінювання ефективності діяльності, пов’язаної із забезпеченням стійкого та безпечного функціонування підприємств даної галузі.
Описание: 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999. №996.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 14.06.2023). 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 14.06.2023). 3. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. № 698-ХІI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text (дата звернення: 14.06.2023). 4. Про затвердження Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163.15 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99#Text (дата звернення: 14.06.2023). 5. Марченко О.С. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. екон. теорії. Харків : Право, 2022. 246 с. 6. Левченко О.М., Шалімова Н.С., Грінка Т.І., Сторожук О.В. Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : навч. посіб. Кропивницький : ЦНТУ, 2022. 190 с. 7. Дідик А.М., Кузьмін О.Є., Ортинський О.Л., Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Ілляшенко О.В. Економічна безпека підприємства: підручник. Львів: НУ «Львівська політехніка», ТзОВ «Видавнича група «Бухгалтери України»«, 2019. 624с. 8. Бенько М. М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 562 с. 9 Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2019. 256 с. 10. Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 224 с. 11. Зубок М.І., Рубцов В.С., Яременко С.М., Гусаров В.Г., Чернов Ю.В. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навч. посіб. К.: 2020. 226 с. 12. Кавун С.В., Пилипенко А.А., Репко Д.О. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідації інформації: навч. посіб. Х: Вид. ХНЕУ, 2019. 264 с. 13. Отенко І.П., Іващенко Г.А., Воронков Д.К. Економічна безпека підприємства: навч. посібн. X.: ХНЕУ, 2019. 251 с. 14. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2019. 456 с. 15. Ситник Г.В., Блакита Г.В., Гуляєва Н.М. Економічна безпека підприємництва в Україні: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 284 с. Інформаційні ресурси в Інтернет 1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.rada.gov.ua16 2. Сайт компанії «Ліга-Закон». URL: http:// www.ligazakon.ua 3. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://www.sfs.gov.ua/ 4. Сайт газети «Все про бухгалтерський облік». URL: https://www.vobu.ua/ 5. Офіційний сайт Державної авіаційної служби України. URL: https://avia.gov.ua/
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60981
Располагается в коллекциях:Навчально - методичні матеріали кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
11_ОАЗЕБП_МР_ПРЗ.pdfМетодичні рекомендації392.12 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.