Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60975
Title: Застосування інноваційних цифрових технологій для підвищення рівня транспортної безпеки
Other Titles: Application of innovative digital technologies to increase the level of transport safety
Authors: Музика, Дар’я
Muzyka, Darʺya
Keywords: інновація
технологія
транспорт
безпека
innovation
technology
transport
safety
Issue Date: 4-Apr-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Музика Д. Застосування інноваційних цифрових технологій для підвищення рівня транспортної безпеки // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 128-129.
Abstract: Цифрові технології сприяють створенню мультимодальної транспортної системи та стимулюють впровадження інновацій. У той же час вони створюють ринковий потенціал для кооперативного, інтегрованого та автоматизованого транспортування, що призводить до створення багатьох нових робочих місць. У свою чергу, зв’язок між транспортними засобами, інфраструктурою та іншими учасниками дорожнього руху також має важливе значення для підвищення безпеки майбутніх автоматизованих транспортних засобів та їх повної інтеграції в транспортну систему. Розвиток інтегрованої транспортної мережі усуває бар’єри на ринку та полегшує взаємодію між різними електронними системами та технологічними стандартами
Digital technologies contribute to the creation of a multimodal transport system and stimulate innovation. At the same time, they create market potential for cooperative, integrated and automated transportation, resulting in creating many new jobs. In turn, communication between vehicles, infrastructure and other road users is also important for increasing the safety of future automated vehicles and their full integration into the transport system. The development of an integrated transport network eliminates market barriers and facilitates interoperability between different electronic systems and technology standards
Description: 1. Терешко Ю. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень : навч. посібник / Ю. В. Терешко, А. Д. Петрашевська. – Одеса : ОНАЗ, 2016. – 116 с. 2. Бараш Ю. С. Методика проведення досліджень стосовно підвищення ефективності управлінських рішень організації пасажирських перевезень // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури / Ю. С. Бараш.– К.: НАУ, 2009. – С. 9–13. 3. Emerging Technologies for Motor Vehicle Safety" - National Academies Press – [Електронний ресур]. – Режим доступу: https://www.nap.edu/catalog/25362/emerging technologies-for-motor-vehicle-safety)
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60975
Appears in Collections:Політ. Транспортні технології та сервіс

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Музика.pdf728.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.