Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60957
Title: Перспективи використання безпілотних літальних суден у санітарній авіації.
Other Titles: Prospects for the development of unmanned aircraft in medical aviation.
Authors: Жданова, Вікторія
Zhdanova, Victoria
Keywords: перспектива
використання
літак
авіація
perspective
use
aircraft
aviation
Issue Date: 4-Apr-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Жданова, В. Перспективи використання безпілотних літальних суден у санітарній авіації. // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 108-112.
Abstract: Mожна зробити висновок, що використання безпілотників у медичній сфері має ряд переваг. Вони можуть забезпечити екстрену медичну допомогу, скоротити час дороги до пацієнта, зменшити ускладнення у постраждалих за рахунок короткого часу очікування екстреної допомоги , підтримку та покращення основних операцій невідкладної медичної допомоги. Крім того, вони можуть дістатися до віддалених або недоступних місць, що є недосяжними для основних засобів медичного транспорту через повені та зруйновані дороги.
It can be concluded that the use of drones in the medical field has a number of advantages. They can provide emergency medical care, reduce travel time to the patient, reduce complications in victims due to a short waiting time emergency care, support and improvement of basic emergency medical operations help In addition, they can reach remote or inaccessible places that are inaccessible to the main means of medical transport due to floods and destroyed roads
Description: 1. Безпілотні авіаційні системи комплекси Національного авіаційного та посібник / М. Г. Луцький, М. П. Матійчик, університету: навч.-метод. О. Ю. Михацький, М. 1. Фузік [та ін.]; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. М. Г.Луцького -K.: HAY, 2022-252 c. 2. Безпілотні літальні засоби: історія та перспективи розвитку / С. В. Алєксєєв // Сучасна спеціальна техніка. - 2014. - № 3. - С. 89-98. POLIT. Challenges of science today, 4-7 April 2023 112 3. Безпілотні авіаційні системи в рекреаційній діяльності: нормативно-правове регулювання у західних країнах та українські перспективи / Є. О. Яцунський // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. - 2016. - № 4. - С. 97-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnuk_2016_4_18 4. Наказ, Порядок від 19.02.2018 № 119,«Про організацію та проведення аеромедичної евакуації повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» Режим доступу :https://ips.ligazakon.net/document/TM059433 5. Пронь С., Грабейчук Є., Денисова А. Порівняння стану розвитку санітарної авіації України та США. New development areas of digitalization at the beginning of the third millennium: conference proceedings of the International scientific conference.(Riga, December 10-11, 2021). Riga (Latvia), 2021. Р. 98-102. URL: 6. Пронь С.В., Жданова В. Перспективи розвитку аеромедичної евакуації в Україні. Проблеми організації перевезень та управління на повітряному транспорті: зб. матеріалів науково-практичної конференції. (м. Київ, 28 жовтня 2021 р.). К., 2021. С. 339-343. 7. Volyansky, P. B., Yadchenko, D. M., Mosov, S. P., Pechiborsch, V. P., Yakimets, V. M., Khoroshun, E. M., Pechiborshch, O. V., & Yakimets, V. V. (2021). MEDICAL DRONES — AN INNOVATION OF THE PUBLIC DISASTER MEDICINE SERVICE . Kharkiv Surgical School, (3), 55-62. https://doi.org/10.37699/2308-7005.3.2021.1
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60957
Appears in Collections:Політ. Транспортні технології та сервіс

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Жданова.pdf606.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.