Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60944
Title: Конспект лекцій з дисципліни Організація і методика аудиту
Authors: Бондаренко, Ольга Михайлівна
Keywords: конспект
лекція
методика
організація
аудит
конспект лекцій
Issue Date: 28-Aug-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондаренко О.М. конспект лекцій з дисципліни Організація і методика аудиту./ уклад.: О.М. Бондаренко – К. : НАУ, 2023. – 105 с.
Abstract: Якість аудиту розглядається шляхом розробки та впровадження механізму ефективної системи контролю якості аудиторських послуг. Цей процес комплексний, складний, динамічний, процес більш загальної системи управління підприємства. Процес, що дозволяє на всіх ієрархічних рівнях впливати на забезпечення якості аудиторських послуг, концентрувати зусилля на формуванні конкурентних переваг фірми, визначати шляхи отримання синергетичних ефектів від взаємозв’язку між суб’єктами, об’єктами, засобами, методами, процедурами контролю, правової взаємодії між ними. Основні детермінанти команди для виконання завдання з аудиту на рівні аудиторської фірми ми зустрічаємо в Концептуальній основі якості аудиту: ключові елементи, що створюють середовище для якості аудиту (далі – Концептуальна основа якості аудиту), розробленій Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості Концептуальна основа якості аудиту посилається також на Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), як на документи, що закладають важливу основу на підтримку якості аудиту. Загальні вимоги до аудитора під час проведення аудиту фінансової звітності, викладені в МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту». Ці цілі фактично є підґрунтям для оцінки якості аудиту. Через створення в кожній аудиторській фірмі власної системи контролю якості забезпечується якість аудиторських послуг.
Description: 1.Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями). 2.Господарський кодекс України, затверджений 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). 3. Цивільний кодекс України, затверджений 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями). 4.Кодекс законів про працю України, затверджений 10.12.1971 р. № 322-VIII (зі змінами та доповненнями). 5.Кодекс про адміністративні правопорушення, затверджений 07.12.1984 р. № 8073-X (зі змінами та доповненнями). 6.Податковий кодекс України, затверджений 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). 7.Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (зі змінами та доповненнями) (зі змінами та доповненнями). 8.Закон України “Про господарські товариства”, затверджений 19.09.1991 р. № 1576 – ХІІ (зі змінами та доповненнями). 9.Закон України “Про оплату праці”, затверджений 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами та доповненнями). 10.Закон України “Про відпустки”, затверджений 5.11.1996 р. № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60944
Appears in Collections:Навчально - методичні матеріали кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій_ОіМА (1).pdfконспект лекцій1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.