Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60934
Title: Програмний засіб створення та менеджменту тестової документації
Authors: Слобожан, Інна Анатоліївна
Keywords: дипломна робота
тестування
документація
дефект
тест-план
тест-кейс
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сьогодні тестування є невідкладною частиною процесу розробки ПЗ, а не лише додатковою опцією. Проєкти стають все складнішими, а також тенденціїї на ринку розробки ПЗ, наприклад мікросервісна архітектура, інтеграії зі сторонніми сервісами, просто зобов’язують компаній-розробників ПЗ використовувати різні техніки забезпечення якості продукту. Тому зараз тестувальники є важливими учасниками в процесі розробки, адже сами вони виступають гарантами якості розроблюваних систем та можуть приймати рішення чи володіє система достатнім рівнем якості та чи готова вона до випуску на ринок реальних користувачів. Також зараз тестувальники вже не є лише тими, хто тестує та відповідає за якість ПЗ, а також можуть контролювати якість процесів, що перебігають на проєкті в цілому, а саме якість вимог, дизайн-макетів, підтримка методик розробки ПЗ. Це все являє собою більш ширше поняття, ніж тестування, а саме QA. Тестувальники у своїй роботі, задля забезпечення якості продукту, використовують тестову документацію як інструмент для планування, організції та проведення робіт з забезпечення та підтримки якості. Серед них: тест-план, тест-стратегія, тест-шаблон, тест-кейс, баг-репорт і чек-лист. Використання тестової документації, а також постійна її актуалізація, на проєкті значно підвищує продуктивність команди тестувальників та якість розроблюваного ПЗ, але зі збільшенням проєкту та його учасників збільшується і кількість документів та тестів, які повинні бути зафіксовані. Для того, щоб уникнути можливі негативні наслідки, а саме неактуальність тестових наборів, необхідно використовувати системи створення та менеджменту тестової документації. Серед існуючих нині рішень найбільш популярними є наступні програмні засоби: qTest та TestRail. Найбільш поширеними системами створення та менеджменту тестової документації є системи у вигляді WEB-додатків, а саме за використанням клієнтсерверної архітектури.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: Марченко Н.Б
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60934
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОПП Системне програмування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2022_123М_Слобожан І.А.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.