Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60847
Title: Програмний застосунок тестування виробничого програмного забезпечення крупного транспортного підприємства.
Authors: Власова, Катерина Євгеніївна
Keywords: дипломна робота
тестування
програмне забезпечення
тест
тест-кейс
індифікатор
Issue Date: 5-Jul-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Власова К.Є. Програмний застосунок тестування виробничого програмного забезпечення крупного транспортного підприємства. - Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності “Комп’ютерні науки”, «Інформаційні управляючі системи та технології».- Київ, 2023. – 71 с.
Abstract: На сьогоднішній день тестування програмних продуктів є дуже важливою та актуальною темою. Програмне забезпечення є складним та надзвичайно важливим елементом в сучасному світі, яке використовується в багатьох галузях, таких як фінанси, медицина, транспорт, телекомунікації, виробництво, розробка програмного забезпечення та інші. Тестування ПЗ (програмного забезпечення) допомагає забезпечити високу якість та надійність програмних продуктів, зменшує ризик виникнення помилок, що можуть призвести до серйозних наслідків, таких як втрата даних, фінансові втрати або порушення безпеки. При відсутності або низькому рівні тестування ПЗ , користувачі можуть зіткнутися з недоліками та помилками у програмному забезпеченні, що може призвести до відмови від використання продукту або негативного впливу на репутацію компанії-розробника. Також, з огляду на швидкий розвиток технологій та змінні вимоги користувачів, тестування ПЗ є постійним та неперервним процесом, який дозволяє забезпечити високу якість та надійність програмного забезпечення в умовах постійної зміни вимог та технологій. Отже, актуальність тестування ПЗ полягає в тому, що воно допомагає забезпечити високу якість та надійність програмних продуктів, зменшує ризик виникнення помилок та підвищує задоволення користувачів продуктом. Мета і завдання виконання кваліфікаційної роботи - розробити програмний застосунок для тестування програмного забезпечення автомобільного підприємства. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - провести аналіз тестування програмного забезпечення; - створити свою систему тестування для автомобільного підприємства; - підвищити швидкість тестового процесу за допомогою автоматизації тестування; - знизити вартість тестового процесу. Об’єкт дослідження - процес забезпечення якості та надійності програмного забезпечення. Предмет дослідження - середовище автоматизованого тестування, створене для забезпечення зручності при написанні автоматизованих тестів у сфері автомобільного бізнесу. Методи дослідження - графоаналітичний метод, порівняльний аналіз, статистичні методи, аналіз ризиків, системний підхід. Наукова новизна дослідження - розробка нових, специфічних методів, інструментів та підходів, що дозволяють підвищити якість тестування, скоротити його тривалість та забезпечити більш ефективну взаємодію між тестувальним середовищем та об’єктом тестування.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" Керівник проекту: доктор технічних наук, професор, Віноградов Микола Анатолійович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60847
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКНТ_2023_122_Власова К.Є..pdfДипломна робота бакалавра1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.